HomeVoor jouOnderwijs

Onderwijs

Om een sterke basis neer te zetten voor een leven lang bewegen en een gezonde leefstijl, laat Team Sportservice zoveel mogelijk kinderen met plezier en op eigen niveau bewegen.

Samen met scholen stimuleert Team Sportservice kinderen en hun ouders, gezonde keuzes te maken op het gebied van beweging en voeding. De inzet van Team Sportservice vindt plaats binnen het primair en voortgezet (speciaal)onderwijs.
De kwaliteit van de sport- en beweegsituatie behouden en waar nodig verbeteren is van groot belang. Primair is dit de verantwoordelijkheid van de scholen zelf en Team Sportservice werkt hieraan mee, op en rondom scholen. Dit doen wij door het aanbieden van veel gevarieerde activiteiten en door advisering, coaching en kennisoverdracht aan bovenschoolse besturen, directies, (vak)leerkrachten LO, ouders en kinderen.

Doorlopende leerlijn

Team Sportservice levert een bijdrage aan het versterken van de doorlopende leerlijn tussen het primair en voortgezet onderwijs, waarbij overdracht plaatsvindt over het beweegniveau van de kinderen. Daarbij is het Leerlingvolgsysteem een belangrijk instrument. Ook kunnen kinderen door middel van dit leerlingvolgsysteem gericht doorverwezen worden naar de verschillende zorgprojecten, waar kinderen met motorische achterstanden hun eigen talenten kunnen ontwikkelen.

Contactpersonen

Neem bij vragen contact op met een van onze coördinatoren onderwijs:

  • Gebied noord (Badhoevedorp, Graan voor Visch, Halfweg, Hoofddorp Centrum, Lijnden, Pax, Spaarndam, Vijfhuizen Zwanenburg): Ronald Offerman
  • Gebied midden (Bornholm, Floriande, Overbos en Toolenburg): Judith Kamps
  • Gebied zuid (Abbenes, Beinsdorp, Buitenkaag, Cruquius, Getsewoud, Linquenda, Nieuw-Vennep centrum, Rijsenhout, Zwaanshoek) : David Zonneveld
  • Pauzesport: Ronald Offerman

Of neem telefonisch contact op via 088 203 7380  en vraag naar de coördinator van jouw gebied.

0
YOUR CART
  • No products in the cart.