HomeGezonde School

Gezonde School

Met de Gezonde School-aanpak werkt een school planmatig en structureel aan gezondheid en gezonde leefstijl van leerlingen. Zodra een school binnen een thema alle vier de pijlers op orde heeft, ontvangt de school hiervoor een vignet.

De Gezonde School-pijlers

 1. Gezondheidseducatie
  In de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid. Bijvoorbeeld door een lespakket uit te voeren of kennis over te dragen over het belang van bewegen of goede voeding.
 2. Fysieke en sociale omgeving
  Gezond gedrag stimuleren door de omgeving aan te passen. Bijvoorbeeld met een ‘groen’ schoolplein, het betrekken van ouders bij Gezonde School of het afnemen van fitheidstesten bij leerlingen.
 3. Signaleren
  Gezondheidsproblemen worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een volgsysteem voor het beweegingsonderwijs of de sociaal-emotionele ontwikkeling, de Gezonde Schoolkantine en een beweegvriendelijk en rookvrij schoolplein.
 4. Beleid
  Alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen en leraren zijn vastgelegd in het schoolbeleid.

Het vignet Gezonde School

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag de school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen.

Heeft jouw school interesse? Lees dan hier meer over Gezonde School of neem contact op met Sandra van Gemert via e-mail of 023 – 205 55 00 voor advisering en ondersteuning bij het thema bewegen en sport.