HomeMotorische Remedial Teaching (MRT)

Motorische Remedial Teaching (MRT)

Motorische Remedial Teaching (MRT) is een zorgles voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar, die op het gebied van bewegen, spelen en sporten moeite ervaren en extra ondersteuning kunnen gebruiken in hun motorische ontwikkeling. Tijdens deze leeftijdsfase wordt de basis gelegd voor het uiteindelijke motorische ontwikkelingsniveau van het kind. Soms hebben kinderen extra hulp nodig bij het aanleren van deze vaardigheden. Wordt dit niet gedaan bestaat de kans dat de motorische achterstand altijd blijft of zelfs groter wordt.

Doel

Het doel van MRT is om kinderen weer plezier in bewegen te laten ervaren en de motorische achterstand te verkleinen. Hierdoor kunnen de kinderen met zelfvertrouwen deelnemen aan de activiteiten tijdens de gymles, op het schoolplein en het spelen op straat.

De lessen

Gedurende een periode van twaalf weken bewegen en spelen de kinderen één keer per week in een groep van maximaal 8 kinderen. Ook worden elke week thuisspelletjes meegegeven, die dagelijks geoefend kunnen worden. Het accent tijdens de lessen ligt vooral op spelvormen en het aanbieden van een zeer brede waaier van bewegingsvormen. De lessen vinden plaats in een gymzaal onder leiding van een Motorische Remedial Teacher.

Tijdens de eerste les krijgen de leerlingen een motorische test. Na een periode van twaalf weken volgt een tweede motorische test. De resultaten worden vergeleken en besproken tijdens een oudergesprek. Tijdens dit gesprek krijgen de ouders advies over een eventueel vervolgtraject.

Meer informatie en opgeven

De eigen bijdrage aan dit project is €35,- per periode. Neem voor meer informatie contact op via e-mail of meld je online aan.