HomeVeilig Sportklimaat

Veilig Sportklimaat

Sport moet voor iedereen aangenaam, plezierig en veilig zijn. Daarom streven we naar een sportomgeving die sociaal veilig is en geen tolerantie kent voor ongewenst gedrag. Ons uitgangspunt zijn de basiseisen voor sociale veiligheid binnen sportverenigingen aan de hand van de 4 V’s.

De Basiseisen Sociale Veiligheid (4 V’s)

De 4 V’s – veiligheid, vertrouwen, verbondenheid en verantwoordelijkheid – zorgen voor een solide fundament. Verenigingen die voldoen aan deze 4 V’s leggen een stevige basis voor een veilige sportomgeving. Dit is van groot belang, want zo dragen we gezamenlijk bij aan een veilige sportcultuur en een aangename plek voor iedereen om te sporten

NOC*NSF is in januari 2024 begonnen met een grootschalige campagne rondom dit thema. Sportclubs kunnen promotie pakketten aanvragen via Nederland sport veilig – NOCNSF

High Five Stappenplan

Op de website van Centrum Veilige Sport Nederland vind je het High Five Stappenplan “Op naar een veilige sportcultuur” . Deze tool is bedoeld voor sportbestuurders en vrijwilligers van sportclubs en helpt om op een laagdrempelige en eenvoudige manier inzicht te krijgen in wat een club kan doen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Doorloop de 5 stappen en optimaliseer het sportklimaat binnen jouw club.

Een aanspreekpunt voor iedereen

Een vertrouwenscontactpersoon zorgt ervoor dat iedereen op de sportclub met vragen, zorgen of mogelijke meldingen weet bij wie ze moeten zijn en wat de mogelijke vervolgstappen zouden kunnen zijn. Een vertrouwenscontactpersoon kan bijvoorbeeld helpen bij incidenten die gaan over grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, intimidatie, agressie en discriminatie. Wil je meer informatie over dit onderwerp, kijk dan vooral op de website van NOCNSF

Scholingen met oog voor pedagogiek

Trainer-coaches hebben een belangrijke rol bij het herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Zij kunnen positief gedrag stimuleren en negatief gedrag voorkomen of bespreken. Het is belangrijk dat trainer-coaches (met in het bijzonder de trainer-coaches die werken met kwetsbare groepen) weten hoe zij invulling aan deze rol kunnen geven. Wil je meer informatie over dit onderwerp, kijk dan vooral op de website van NOCNSF

Vragen

Heb je een vraag over één van de onderwerpen. Neem dan contact op met een van onze de clubadviseurs:

Meer weten

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een belangrijke stap die een club moet nemen om een veilig sportklimaat te creëren, is het…

Meer weten

Gedragsregels

Het is belangrijk dat je als organisatie gedragsregels hebt. NOC*NSF heeft samen met haar leden (de…

Meer weten

Incidenten

Bestuurders en begeleiders van sportverenigingen zijn verplicht om vermoedens van seksuele intimidatie te melden aan hun…

Meer weten

Huishoudelijk reglement

Wat is het huishoudelijk reglement en wat moet erin staan?  Is een aanvulling op de statuten.…