HomeIncidenten

Incidenten

Bestuurders en begeleiders van sportverenigingen zijn verplicht om vermoedens van seksuele intimidatie te melden aan hun eigen sportbond of het Centrum Veilige Sport (CVSN). Dat hebben de sportorganisaties aangesloten bij NOC*NSF afgesproken in de Blauwdruk Seksuele Intimidatie. In de meldcode lees je de vertaling hiervan naar de praktijk en tips voor bestuurders bij een incident.

Belang meldplicht

NOC*NSF onderstreept het belang van deze meldplicht en roept je op deze meldplicht bekend te maken bij jouw collega-bestuurders, maar ook bij de begeleiders binnen jouw vereniging. Graag wijzen wij op Infographic waarin handvatten zijn opgenomen over het melden en hoe dat proces in zijn werk gaat. Het melden van een incident door de bestuurder ontslaat hen niet van correct afhandelen van het incident. De melding wordt in het landelijk Case Management Systeem van de sport opgeslagen. Veilig kunnen sporten op de vereniging is uiteindelijk ieders eigen verantwoordelijkheid. Team Sportservice adviseert daarom om een handelingsprotocol op te stellen voor onderstaande onderwerpen: 

Heb je vragen of twijfels wat te melden of hoe dit in zijn werk gaat neem dan contact op met je sportbond, of met CVSN.