HomeVerklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een belangrijke stap die een club moet nemen om een veilig sportklimaat te creëren, is het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor haar kaderleden. Een VOG is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar vormt voor het gevraagde doel. Wanneer clubs een VOG aanvragen van iedereen die actief is binnen de club, geeft dit meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers of begeleiders. Het vermindert de kans dat personen die eerder in de fout zijn gegaan een functie bij de club kunnen uitvoeren.

Wat is een VOG?

Een VOG geeft alleen informatie over het gedrag in het verleden, en daarmee geen garanties voor de toekomst. Om die reden wordt geadviseerd om de VOG met regelmaat, bijvoorbeeld om de 3 jaar, opnieuw te laten aanvragen. Daarnaast raden wij aan om een referentie op te vragen van een club waar het kaderlid eerder actief was. Door dit als vast gegeven te benoemen in bijvoorbeeld het huishoudelijk reglement van de club, wordt voorkomen dat een trainer het verplicht aanvragen van een VOG als een persoonlijk blijk van wantrouwen opvat.

Wij adviseren clubs om alle kaderleden die rechtstreeks met jeugdleden en/of kwetsbare doelgroepen te maken hebben een VOG te laten aanvragen. Via de website van NOC*NSF is alle informatie rondom een VOG en het aanvragen daarvan beschikbaar.

Vraag eenvoudig een gratis VOG aan in 6 stappen

 1. Meld je club aan op www.gratisvog.nl
  Voer de gegevens van je club in. Om in aanmerking te komen voor de gratis VOG regeling moet de club preventief beleid hebben. Denk aan gedragsregels, een duidelijk aannamebeleid voor vrijwilligers en het hebben van een vertrouwenscontactpersoon. De aanvraag wordt beoordeeld door NOC*NSF. Zij geeft advies aan het ministerie van Justitie en Veiligheid om een club toe te laten tot de regeling, of te weigeren. Uiterlijk 8 weken na je aanvraag ontvang je hierover bericht.
 2. Vraag e-Herkenning 2 aan
  Mag jouw club gebruik maken van de regeling? Dan vraag je eHerkenning 2 aan. Voor de VOG-aanvraag is minimaal betrouwbaarheidsniveau EH2nodig . Er zijn diverse aanbieders van eHerkenning en de kosten variëren van €0 – €20 per jaar.
 3. Informeer de vrijwilligers
  Het kan soms lastig zijn om mensen die al langer aan de club verbonden zijn te vragen een VOG aan te vragen. Het kan worden opgevat als een motie van wantrouwen. Leg daarom uit dat het een algemene maatregel is om de veiligheid van alle leden te waarborgen. Door als club een VOG te verlangen van iedereen die in een functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.
 4. VOG klaarzetten
  Via de link zet je de aanvraag in gang. Je geeft aan waarop iemand gescreend moet worden: omgang met personen en minderjarigen (profiel 84) en/of mensen met een verstandelijke beperking (profiel 85) en vult de naam, het e-mailadres en de geboortedatum van de vrijwilliger in. Hij of zij krijgt een link om de rest van de gegevens in te vullen, en akkoord te geven.
 5. De vrijwilliger vult het formulier in
  Degene die gescreend wordt logt in met DigiD, vult de gegevens aan en geeft akkoord. De screening wordt uitgevoerd. Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan ligt de VOG binnen enkele dagen bij de vrijwilliger op de mat.
 6. VOG inleveren bij de vereniging
  De vrijwilliger levert de originele VOG in bij de club. De club controleert of de VOG echt is en registreert dat de vrijwilliger een VOG heeft. De vrijwilliger krijgt het origineel terug.

Een VOG is niet gratis als deze wordt aangevraagd via de gemeente of digitaal, zonder bevestiging dat jouw club gebruik mag maken van de regeling.

Heeft jouw club het preventiebeleid nog niet op orde?

Het NOC*NSF heeft een stappenplan waarmee je kunt werken aan de sociale veiligheid binnen jouw club. Deze stappen zijn voornamelijk gebaseerd op het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar de regeling voorkomt ook ander grensoverschrijdend gedrag. Met een aantal acties maak je jouw organisatie al een stuk veiliger. Wat sociale veiligheid in de sport inhoudt en welke rol VOG’s hierbij spelen zie je in dit filmpje.

 1. Ken de achtergrond van jouw vrijwilligers door een gratis VOG aan te vragen en referentiechecks te doen bij vorige clubs waar de vrijwilliger actief is geweest
 2. Zorg voor duidelijke gedragsregels waar jouw leden zich aan moeten houden en zorg ervoor dat deze bekent zijn bij alle leden.
 3. Zorg voor een vertrouwenscontactpersoon, zodat leden hun ervaringen kunnen delen als er toch iets gebeurt.

Als je werk wil maken van sociale veiligheid op de club, waarbij het aanvragen van de VOG een maatregel is, vraag dan een inspiratiesessie, een workshop of een verenigingstraject aan. 

Handige linkjes