HomeGedragsregels

Gedragsregels

Het is belangrijk dat je als organisatie gedragsregels hebt. NOC*NSF heeft samen met haar leden (de sportbonden) gedragsregels voor begeleiders opgesteld. De gedragsregels zijn bedoeld om ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer/begeleider te verkleinen. Daarnaast fungeren ze als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Alle sportbonden, aangesloten bij NOC*NSF, hebben deze gedragsregels overgenomen in hun tuchtrecht. Het is belangrijk dat jouw begeleiders op de hoogte zijn van deze gedragsregels. En je moet als organisatie regelen dat jouw begeleiders ook onder deze gedragsregels (en het tuchtrecht) vallen. Hoe je dat doet, leest je hierna.  

Sportorganisaties die niet aangesloten zijn bij een sportbond kunnen ook de gedragsregels van NOC*NSF van de website halen of ervoor kiezen om eigen gedragsregels op te stellen en deze door begeleiders laten ondertekenen. 

Gedragscodes – Centrum veilige sport Nederland

https://centrumveiligesport.nl/preventie/gedragscodes

Voorbeelden van een tweetal gedragsregels: 

Gedragscodes voor sporters
Gedragsregels voor begeleiders in de sport