HomeVoor jouFinanciële ondersteuning

Financiële ondersteuning

Team Sportservice Noordkop is voor de gemeenten Schagen, Den Helder en Hollands Kroon de uitvoerende instantie van het breedtesportbeleid voor jong en oud. Om iedere inwoner van de gemeente Schagen, Den Helder en Hollands Kroon de mogelijkheid te bieden mee te doen met diverse sport-, beweeg- en cultuurprojecten, zijn er verschillende gemeentelijke en landelijke regelingen om mensen met een minimum inkomen te ondersteunen op het gebied van sport en cultuur.

Landelijke fondsen en subsidies

Een overzicht van landelijke en provinciale subsidies en fondsen vind je hier.

Mogelijkheden gemeente Hollands Kroon

Hollands Kroonse Uitdaging

De gemeente Hollands Kroon stelt jaarlijks een bedrag van € 100.000 beschikbaar aan de Hollands Kroonse Uitdaging. Met dit bedrag kunnen initiatieven uit de samenleving ondersteund worden. Heb je een goed plan om je dorp of wijk leuker te maken? En maakt jouw idee Hollands Kroon nog fijner om te wonen? Dan kun je dat initiatief via dit platform laten slagen. Op dit platform krijg je de mogelijkheid een bijdrage aan te vragen of om supporters en donateurs te zoeken via crowdfunding. Bij initiatieven die passen bij doelstellingen van de gemeenteraad van Hollands Kroon wordt de Hollands Kroonse Uitdaging ook supporter of donateur!
Meer informatie: Holland Kroonse Uitdaging

Meedoen Hollands Kroon

Meedoen Hollands Kroon biedt kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen en gepensioneerden met een laag inkomen de mogelijkheid deel te nemen aan sport-, culturele, educatieve en onderwijsactiviteiten. Er is in Hollands Kroon per kind jaarlijks een tegoed van € 375,- beschikbaar, dat tussen 1 januari en 31 december besteed kan worden. Boven de 18 jaar is er in Hollands Kroon € 125,- beschikbaar.

Meer informatie en aanvragen Meedoen Hollands Kroon

Mogelijkheden gemeente Den Helder

Helderse Uitdaging

Den Helder heeft de Helderse Uitdaging. Stichting de Helderse Uitdaging heeft een eenvoudig doel: helpen door te doen. Dat doet de stichting door aan de ene kant maatschappelijke organisaties te stimuleren om hulp te durven vragen, en aan de andere kant bedrijven te stimuleren mee te denken en een helpende hand om te zetten in concrete daden. Helpen door te doen, dus.

Meer informatie: Helderse Uitdaging

Jeugdfonds Sport Den Helder

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdfonds Sport & Cultuur de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen.

Deze regeling is bedoeld voor gezinnen met een inkomen <120% van het minimum, woonachtig in de gemeente Den Helder. Voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar (zwemles vanaf 6 jaar) vergoeden wij de contributie voor een bedrag van maximaal 300 euro (voor zwemles maximaal 360 euro) per kind per jaar. Wij betalen deze bijdrage direct aan de sportvereniging.

Het indienen van de sportaanvraag gaat altijd via een intermediair, zoals een leerkracht basisschool/VO, bewindvoerder, schuldhulpverlener, jeugdzorghulpverlener. Deze persoon kent het gezin en de financiële situatie. De aanvraag verloopt automatisch na de einddatum. De ouders schrijven het kind zelf in bij de sportvereniging.

Meer spelregels staan op de site van het Jeugdfonds Sport Den Helder of bel 088-2037351.
Let op: niet actief in Schagen en Hollands Kroon.

Mogelijkheden gemeente Schagen

Meedoenpas

Team Sportservice heeft in samenwerking met de gemeente Schagen een Meedoenpas ontwikkeld. Met een Meedoenpas zijn veel activiteiten die wij organiseren gratis. Wil je weten welke? Klik dan hier

Meedoen Schagen en Hollands Kroon

Meedoen Schagen biedt kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar uit gezinnen met een laag inkomen en gepensioneerden met een laag inkomen de mogelijkheid om deel te nemen aan sport-, culturele, educatieve en onderwijsactiviteiten.

Meer informatie en aanvragen Meedoen Schagen

Geluksbudget Schagen

Sinds 1 januari 2018 is er voor inwoners van Schagen met een laag inkomen een Geluksbudget ter waarde van
€ 500,- beschikbaar gesteld door de gemeente. Voorwaarde is wel dat de activiteiten waarvoor het Geluksbudget wordt aangevraagd bijdragen aan duurzaam geluk van de aanvrager. Je kunt het dus niet besteden aan een eenmalige activiteit, zoals een concert of schilderij. Wel voor iemand die bijvoorbeeld een sport wil beoefenen. Dan mogen de kosten hiervan uit dit budget worden betaald, plus de kosten voor materiaal, zoals sportkleding of andere benodigdheden.
Meer informatie: Geluksbudget.

Schager Uitdaging

Er is ook een Schager Uitdaging. Dit zorgt voor samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het lokale bedrijfsleven. De Schager Uitdaging bemiddelt in vraag en aanbod van materialen (meubels, spullen), menskracht (kennis, extra handen, creativiteit) en middelen (media).
Meer informatie: Schager Uitdaging

Topsportfonds voor sporttalent in Schagen

Om Schager topsporters en verenigingen met beperkte financiële middelen zoveel mogelijk kans te geven zich te ontwikkelen, heeft de gemeente Schagen een Topsportfonds. Talenten en verenigingen kunnen daar sinds 1 januari 2019 een beroep op doen. Individuele sporters kunnen maximaal € 1.000 krijgen, voor teams en verenigingen is dat € 2.500.

Meer informatie: Topsportfonds Schagen

Volwassenfonds Sport & Cultuur Schagen

Het Volwassenenfonds (VF) vindt dat alle Nederlanders recht hebben op sporten en creatief bezig zijn. Het is leuk, gezond én goed voor de sociale samenhang en contacten. Helaas is deelnemen aan sport- of culturele activiteiten niet voor iedereen vanzelfsprekend. Maar liefst 1.000.000 mensen in Nederland leeft rond het bestaansminimum en missen dit onderdeel in hun leven. Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur helpt. 

Hoe werkt het?

  1. Onze intermediairs signaleren volwassenen (18+) die mogelijk in aanmerking komen voor support vanuit het fonds. Maar ook de volwassene zelf kan, via deze website, een aanvraag doen, die dan terecht komt bij onze intermediairs.
  2. De volwassene maakt een afspraak met de intermediair en bespreekt aan welke activiteit hij/zij graag mee wil doen. 
  3. De intermediair doet een aanvraag bij het Volwassenenfonds. 
  4. Aanvraag goedgekeurd? Dan betaalt het Volwassenenfonds de contributie direct aan de sportclub of andere aanbieder. De volwassene kan nu aan de slag met sport of een culturele hobby!  

Deelnemers werven 

Ken of ben je iemand (18+) die wellicht in aanmerking komt voor support vanuit het fonds? Maak ze attent op het Volwassenenfonds en verwijs ze naar de website www.volwassenenfonds.nl 

Sport en cultuur, voor iedereen die wel een financieel steuntje in de rug kan gebruiken.