HomeVoor jouBewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs

Op de ideale schooldag zijn veel beweegmomenten. Kinderen bewegen voor en na schooltijd en zijn tussen de lessen door actief. De vakleerkracht speelt een belangrijke rol in de organisatie van deze beweegmomenten, in de uitvoering geholpen door professionals. Team Sportservice Noordkop ondersteunt scholen om bewegen in en rondom de school een boost te geven.

Onze medewerkers leggen de verbinding tussen bewegen in de gymzaal, op het speelplein en de omgeving van de school. Waar kinderen motorisch minder vaardig zijn, bieden wij extra ondersteuning en brengen de samenwerking met zorgprofessionals op gang, zodat kinderen weer aan weten aan te haken.

Met onderstaand menu willen we ook jouw school inspireren samen met ons te werken aan het gezond laten opgroeien van de jongste generatie!

Bewegen

Op dit moment verzorgen vakleerkrachten van Team Sportservice Noordkop bewegingsonderwijs voor een groot aantal basisscholen binnen de gemeenten Den Helder, Schagen en Hollands Kroon.

Daarnaast kan je school de vakleerkracht ook inzetten om Motorische Remedial Teaching te verzorgen.

Wil je meer informatie over het inzetten van een vakleerkracht op jouw school, neem dan contact op met de regiocoördinator via 088 – 20 373 53.

Van speelplein naar beweegplein

Onze vakleerkrachten maken de verbinding tussen de lessen bewegingsonderwijs, bewegen op het plein en bewegen in de omgeving van de school. Spellen die geleerd worden in de gymles koppelen zij aan het spelen op het schoolplein.

Op aanvraag onderzoeken wij de mogelijkheden van gekoppelde speelplekken in de omgeving van jouw school. We ondersteunen je met een stappenplan waarmee we het schoolplein ontwikkelen van speelplein tot beweegplein; een plein waar alle kinderen plezier beleven aan bewegen. Met de gemeente zijn we in gesprek om speelplekken in te richten, in de omgeving van de school, die uitnodigen om te bewegen en aansluiten bij de spellen die ze geleerd hebben tijdens de gymles.

Stappenplan

Met behulp van een stappenplan passen we het schoolplein aan en maken we een planning van de spelen in de gymles en op het plein. Aanvullend kan je school een materialenbox aanschaffen via Team Sportservice Noordkop, afgestemd op de spellen op het plein. Afhankelijk van de wensen van de school, de inzet van de vakleerkracht en aanschaf van materialen, krijgt je school een offerte op maat.

Neemt je school bij Team Sportservice Noordkop uren af voor de brede inzet van onze vakleerkracht, dan kan dit stappenplan binnen deze uren opgepakt worden. De aanschaf van materialen wordt wel apart berekend. Voor een eventuele herinrichting van het schoolplein is ook een investering nodig van de school.

Pleinspelen

Bij pleinspelen voor en na schooltijd worden buurtsportcoaches van Team Sportservice Noordkop ingezet, tijdens de pauze of als extra beweegmoment tijdens de schooldag. De pleinspelen duren 30 minuten per groep.

In overleg met je school en eventueel de vakleerkracht bewegingsonderwijs maakt de buurtsportcoach een planning voor het hele schooljaar. Afhankelijk van de beschikbaarheid gebruikt de buurtsportcoach materialen van de school en/of van de Sport- en Speluitleen van Team Sportservice Noordkop. De school zorgt voor de inschrijvingen en communiceert deze met de buurtsportcoach.

De buurtsportcoach kan je inhuren voor een heel schooljaar (43 weken), volgens een vast rooster. De investering voor de inzet van een buurtsportcoach is € 1.815 per groep per schooljaar. Dit is exclusief materialen. Voorwaarde voor afname: minimaal 2 uur aansluitend per dag.

Neem voor overleg over de invulling contact op met onze regiocoördinator Jeugd en Onderwijs via 088 – 20 373 53.

Vakleerkracht

Collega's

Waarom een vakleerkracht op school?

De vakleerkracht geeft een impuls aan het bewegingsonderwijs binnen je school en verzorgt desgevraagd Motorische Remedial Teaching.

Door de vakleerkracht ook in te zetten bij sportstimuleringsprojecten in de wijk ontstaat een natuurlijke relatie tussen sport, onderwijs en de buurt.

 • Als school hoef je de vakleerkracht geen aanstelling te bieden.
 • Financieel ben je als school maar deels verantwoordelijk voor de vakleerkrachten.
 • Het betekent een kwaliteitsverbetering van het bewegingsonderwijs.
 • De vakleerkracht is de specialist binnen de school die meer bewegen tijdens de schooldag stimuleert.
 • De vakleerkracht zorgt voor een verbinding tussen de gymzaal, het schoolplein en de omgeving van de school.

De werkwijze

De gymlessen worden gegeven met de methode Plan Mij. Plan Mij is een methode voor beweeglessen op school, ontwikkeld door en voor vakleerkrachten bewegingsonderwijs in het primair onderwijs. Plan Mij is één van de winnaars van de Innovatiechallenge van Sportinnovator.

Met Plan Mij kun je aan de hand van de motorische leerlijnen planningen maken, waarmee je controleert of je aan alle leerlijnen voldoende aandacht hebt besteed. In Plan Mij staan meer dan 500 activiteiten, die op verschillende niveaus uitvoerbaar zijn.

Deze methode biedt de mogelijkheid om op basis van het niveau de lessen aan te passen. Bewegen volgens Plan Mij geeft motorisch vaardige, fitte en sociaal-emotioneel stabiele kinderen die een leven lang blijven sporten.

Wil je meer informatie over het inzetten van een vakleerkracht op jouw school, neem dan contact op met onze regiocoördinator Jeugd en Onderwijs via 088 – 20 373 53.

Beweegtips voor in de klas

Download hier 13 beweegtips voor in de groep.

Move Mates

Leuke pauzes voor ieder kind! Move Mates stimuleert kinderen in beweging te komen en doet dit door leerlingen uit groep 7 op te leiden tot speelpleincoaches. Deze leerlingen bedenken en begeleiden activiteiten en gebruiken daarbij speelpleinkaarten. Door meer beweegmogelijkheden, structuur en regels op het schoolplein ontstaan minder conflicten. De speelpleincoaches krijgen meer zelfvertrouwen en ontwikkelen zich op sociaal gebied.

Niemand meer buitenspel! Binnen Move Mates worden kinderen opgeleid tot speelpleincoach. Veel scholen willen ook op het schoolplein bewegen stimuleren en hebben daarvoor niet de juiste mensen in huis. Daarbij kampen ze met conflicten in de pauze.

Met Move Mates zijn beide problemen verleden tijd. Leerlingen uit groep 7 bedenken en begeleiden beweegactiviteiten. Hiervoor zetten ze speciale speelpleinkaarten in. Er ontstaat nieuwe interactie tussen jong en oud, waarbij niemand meer buitenspel hoeft te staan.

Inhoud van Move Mates

Opleiding tot speelpleincoach
Move Mates leidt leerlingen uit groep 7 op tot speelpleincoach. Onze buurtsportcoach verzorgen deze opleiding. De leerlingen beginnen met 1 theorieles van 1 uur, waarna ze zelf bepalen of ze verder willen met het traject.

Vervolgens krijgen ze een aantal praktijklessen. De speelpleincoaches leren hen spelactiviteiten op te zetten en uit te leggen, andere leerlingen te betrekken en hoe te handelen bij (kleine) conflictsituaties.

Leerlingen lopen stage
In de stageweek komt de buurtsportcoach langs om te coachen en feedback te geven. De kinderen die het traject hebben afgerond, krijgen een certificaat.

De pauzes zijn weer interessant
Per pauze zijn, afhankelijk van de beschikbare ruimte op het schoolplein, 2 tot 4 speelpleincoaches actief. Zij zijn herkenbaar aan de speelpleincoach-hesjes. De speelpleincoaches leiden activiteiten, zij zijn het aanspreekpunt voor leerlingen die (willen) meedoen. Leerkrachten en/of overblijfouders ondersteunen de coaches, bijvoorbeeld bij conflictsituaties.

Continuïteit
Team Sportservice Noordkop kan jaarlijks langskomen om nieuwe speelpleincoaches op te leiden. Bij dat traject spelen de huidige coaches en de leerkracht van groep 7 een belangrijke rol. Hierdoor is de continuïteit van het project jaarlijks gegarandeerd.

Voorwaarden voor deelname

De school zorgt voor:

 • Een contactpersoon/coördinator.
 • Beschikbare tijd voor het opleiden van de leerlingen van groep 7.
 • Behandeling van de speelpleinkaarten tijdens de gymles.
 • Een financiële bijdrage voor sport- en spelmateriaal dat niet aanwezig is op school.
 • Een bijdrage aan de evaluatie.

Extra informatie

Onze buurtsportcoach communiceert met de contactpersoon op school, die op zijn of haar beurt collega’s, leerlingen en ouders informeert. Hiervoor leveren wij kant-en-klare informatie aan bij de contactpersoon.

Via persberichten en sociale media besteden wij aandacht aan het project. Ook zijn wij het hele schooljaar bereikbaar voor vragen en ondersteuning. Neemt je school bij ons uren af voor de brede inzet van de vakleerkracht, dan kan dit in overleg binnen deze uren opgepakt worden.

Gezondheid

Bewust in Balanzzz

gezonde kinderenBewust in Balanzz is een lesdag over gezondheid voor groep 7 en 8. Drie organisaties werken hierin samen: GGD Hollands Noorden, Vitakidz en Team Sportservice Noordkop. Tijdens deze dag maken de kinderen kennis met gezond gedrag.

 • De GGD geeft een geluksles.
 • Vitakidz verzorgt een voedingsles en maakt samen met de kinderen een gezonde lunch.
 • Team Sportservice Noordkop maakt de kinderen op een speelse en interactieve manier bewust van de effecten van bewegen. Met als belangrijkste boodschap: bewegen is goed voor je en bovenal heel leuk.

De GGD en Team Sportservice Noordkop doen kosteloos mee aan dit project. Vitakidz factureert ongeveer € 400, dit is inclusief de boodschappen voor de gezonde lunch.

Gezond Schoolbeleid: schakel onze JOGG-regisseur in

Onze JOGG-regisseurs geven je school met plezier voedingslessen, bieden handvatten voor gezond schoolbeleid, regelen watertappunten en stimuleren een gezonde leefstijl voor kinderen en hun ouders.

Over het algemeen zijn er geen kosten verbonden aan het inschakelen van onze JOGG-regisseurs.

Neem gerust contact op met onze regisseurs.
Voor Schagen: mdewijs@teamsportservice.nl.
Voor Den Helder/Hollands Kroon: jglasbergen@teamsportservice.nl.

The Daily Mile

The Daily Mile is een eenvoudig en effectief concept dat op elke basisschool toegepast kan worden. Bij voorkeur meerdere keren per week onderbreken kinderen de dag of les om 15 minuten in hun eigen tempo een rondje te rennen of te  joggen. De impact kan enorm zijn – niet alleen omdat de conditie van de kinderen verbetert, maar ook hun concentratieniveau, stemming, gedrag en algeheel welzijn.

Waarom The Daily Mile werkt

 • The Daily Mile duurt 15 minuten en draagt daardoor voor 25% bij aan het behalen van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen voor kinderen.
 • The Daily Mile stimuleert bewegen en een gezonde leefstijl op school.
 • Het is makkelijk te koppelen aan het leerplan van de school.
 • Het zorgt dat kinderen beter kunnen meedoen tijdens gym.
 • Kinderen kunnen zich beter concentreren tijdens de les.
 • Het is simpel & gratis, er zijn geen materialen nodig.
 • Kinderen leren hun doelen te bereiken.
 • Het is sociaal, niet-competitief en leuk.
 • Iedereen kan meedoen, elk kind slaagt, ongeacht hun persoonlijke situatie, leeftijd of bekwaamheid.
 • De gezondheidseffecten kunnen de rest van het leven merkbaar zijn.

Onze JOGG-regisseur komt langs, ze legt het concept uit en denkt mee over een veilig rondje. De vakleerkracht van Team Sportservice Noordkop kan een rol spelen in de coördinatie. Aanmelden voor de Daily Mile doe je als school zelf, via www.thedailymile.com. Via die site kun je ook variaties bestellen om het lopen aantrekkelijk te houden.

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Beweegvriendelijke en veilige schoolomgeving

We komen graag langs voor advies om de omgeving van de school beweegvriendelijker en veiliger te maken. Dit stimuleert kinderen en daagt ze uit vaker, veiliger en prettiger naar school te fietsen of te lopen en meer te bewegen, spelen en sporten.

Het is bijvoorbeeld mogelijk een buurtsafari uit te voeren. Trek je wandelschoenen aan en bekijk met de kinderen hoe veilig de situatie en wegen rondom school zijn. Daarop aansluitend volg je het project Veilige Schoolroutes van de Fietsersbond.

Met dit project Veilige Schoolroutes worden in de groep door de kinderen onveilige situaties op de schoolroute aangegeven. Ze worden gevraagd tips te geven om de veiligheid te verbeteren. Zo worden kinderen en hun ouders bewust dat fietsen naar school naast leuk, ook slim, gezond, duurzaam en leerzaam is.

Meer fietsgebruik bij kinderen (beweging en buitenlucht) leidt op langere termijn tot een betere gezondheid en conditie. Veel fietskilometers op jonge leeftijd zorgen dat een kind op latere leeftijd blijft fietsen. Veiligheid hierin blijft belangrijk.

We gaan graag met je in gesprek over de aanpak van dit project. Hier zijn niet altijd kosten aan verbonden. Meer informatie over de buurtsafari vind je hier.

Ondersteuning

Ondersteuning van motorisch minder vaardige kinderen

Team Sportservice Noordkop heeft extra aandacht voor kinderen die op het gebied van bewegen moeite ervaren en extra ondersteuning kunnen gebruiken in hun motorische ontwikkeling. Deze extra hulp bieden wij aan naast de reguliere lessen bewegingsonderwijs.

Hierdoor laten we kinderen plezier in bewegen ervaren en verkleinen we de motorische achterstand. Zodat de kinderen weer met meer zelfvertrouwen meedoen met de activiteiten tijdens de gymles, op het schoolplein en het spelen op straat. 

Screening groep 3

Met het programma Volg Mij volgt de vakleerkracht van Team Sportservice de motorische vaardigheid van de kinderen. Alle kinderen van groep 3 worden standaard door de vakleerkracht gescreend met de 4 S-entest. Als een kind een motorische achterstand heeft, bespreekt de vakleerkracht de uitslag met de groepsleerkracht en eventueel de IB-er. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Daarna wordt, in overleg met de ouder(s) en het kind, een individueel ontwikkelingsplan gemaakt. Eventueel vragen we zorgprofessionals aan te haken. Afhankelijk van het plan krijgt het kind thuisopdrachten mee, wordt hij of zij aangemeld voor Club Extra (alleen in de gemeente Schagen), of doorverwezen naar een kinderfysiotherapeut of andere specialist.

Screening groep 5

In groep 5 worden kinderen die minder vaardig zijn in bewegen opnieuw gescreend. De vakleerkracht bespreekt de nieuwe resultaten met de groepsleerkracht en eventueel de IB-er.

De investering voor het maken van een individueel ontwikkelingsplan is € 266.

Individuele motorische remedial teaching omvat 6 bijeenkomsten van 30 minuten. De investering hiervoor is € 280.

Motorische remedial teaching in een groep omvat 10 bijeenkomsten van 45 minuten. De investering hiervoor is € 698.

Ondersteuning bij de 2e les bewegingsonderwijs

Vanaf schooljaar 2023-24 is het verplicht leerlingen van de basisschool minimaal 2 lesuren bewegingsonderwijs te geven, onder leiding van een vakleerkracht of bevoegde groepsleerkracht. Team Sportservice Noordkop biedt ondersteuning aan bevoegde groepsleerkrachten bij de tweede gymles.

Deze ondersteuning bestaat bijvoorbeeld uit

 • Het maken van een jaarplanning die aansluit op de eerste gymles van de bevoegde vakleerkracht.
 • Het leveren van lesvoorbereidingen.
 • Het klaarzetten van de gymles.
 • Aanvullende scholing.

Afhankelijk van de wensen van de school maken wij een offerte op maat. Als de school bij ons uren afneemt voor de brede inzet van de vakleerkracht, kan dit in overleg binnen deze uren opgepakt worden.

Themalessen

Themales Visueel Beperkt

Gastlessen visueel beperkt op scholenIn de gastles Visueel Beperkt beleven kinderen in het echt hoe het is om niet goed of helemaal niet te kunnen zien. Deze voorlichtingsles is speciaal voor kinderen uit groep 5 tot en met 8 en voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Marjan Doets uit Oudesluis komt op verzoek langs op scholen. Zij heeft de ziekte van Leber. Een erfelijke oogziekte, waardoor zij blind werd.

Tijdens de gastles vertelt Marjan de kinderen hoe ze alles opnieuw moesten leren en hoe ze nu met haar slechtziendheid omgaat. Nadat zij haar verhaal heeft verteld, krijgen de kinderen de gelegenheid vragen te stellen. Daarna kruipen ze in de huid van een slechtziend of blind iemand. Oefeningen zoals braille lezen, lopen met een blindenstok, ruiken en voelen staan hierbij op het programma.

Na afloop bespreken kinderen de opdrachten en is er ruimte om vragen te stellen. Als op jouw school een vakleerkracht van Team Sportservice werkt, dan geeft deze als aansluiting op dit project een ‘blindengymles’.

Handige informatie:

 • Het voorlichtingsproject duurt 1,5 uur per groep.
 • Bij voorkeur van 10.30-12.00 en/of 12.15-13.45 uur
 • Een (speel)lokaal is nodig
 • De kosten zijn € 50,- per dag (maximaal 2 groepen)
 • Klik hier voor de beschikbare data

Aanmelden

Heb je interesse in deze gastles? Stuur een mail naar Rina Blondeau of bel 088-2037350.

Themales (S)Cool on Wheels

(S)Cool on Wheels is een actieve en dynamische workshop waarbij basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 leren en zelf ervaren wat leven en sporten met een beperking inhoudt. De workshop van een dagdeel wordt gegeven door een deskundig docent die zelf een beperking heeft.

Aanpak

Het project (S)Cool on Wheels start met een theoriegedeelte van ongeveer 1,5 uur en vervolgens een praktijkgedeelte van ongeveer 1,5 uur. In het theoriegedeelte vertelt de docent over ‘leven en sporten met een handicap’. In het praktijkgedeelte ligt de nadruk op sporten met een handicap waarbij de kinderen zelf ervaren hoe het is om in een rolstoel te zitten.

Kosten en sponsoracties

(S)Cool on Wheels is een landelijk project van Fonds Gehandicaptensport. Team Sportservice coördineert het project in de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland. Het doel is (S)Cool on Wheels kosteloos aan te bieden aan scholen in Nederland. Gezien de populariteit van het project, is de mogelijkheid van deelname altijd afhankelijk van het aantal openstaande plaatsen. Als je als school zeker wil zijn van een project, kan je een sponsoractie starten.

Een clinic aanvragen is mogelijk! Deelname aan een clinic is voor basisscholen gratis, mits er een sponsor is. (S)Cool on Wheels is erg gewild op scholen, wekelijks ontvangen ze veel aanvragen. Daarom is het mogelijk dat jouw school op een wachtlijst komt. Voor deze scholen zoekt Fonds Gehandicaptensport een sponsor. Als die is gevonden, nemen zij contact met je op.

Voor scholen die zelf budget hebben, een sponsoractie houden of financiering krijgen vanuit een regionaal sportservicebureau of gemeente, verloopt het proces van het inplannen van een clinic sneller.

Aanmelden

Scholen kunnen zich hier aanmelden

Andere thema’s

Naast bovengenoemde themalessen ondersteunen wij je school ook bij beweeglessen met thema’s als dierendag of Sinterklaas. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Is je school lid van de Sport- en Speluitleen, dan leen je de benodigde materialen gratis. Zo niet, dan zijn aan het lenen van de materialen kosten verbonden.

Een lidmaatschap van de Sport- en Speluitleen is gratis voor scholen die een vakleerkracht in dienst hebben van Team Sportservice Noordkop. Is dit niet het geval, dan is de investering voor een lidmaatschap € 55 per kalenderjaar.

Overige mogelijkheden

Sportdagpakketten

sportmateriaal

Op veel basisscholen geven onze vakleerkrachten gymlessen. Voor scholen waar wij deze lessen niet verzorgen, bieden wij Sportdagpakketten aan. Met deze pakketten organiseer je als school zelf eenvoudig een sportdag.

De pakketten variëren qua omvang. Er zijn in totaal 8 pakketten: 2 kleinere, 6 grotere. In de 2 kleinere pakketten zitten diverse materialen, eventueel aangevuld met een (gepersonaliseerd) draaiboek, plattegrond, speluitleg en opbouwkaarten. In de 6 grotere pakketten bieden we de mogelijkheid tot een complete pannaboarding of stormbaan.

Klik hier voor alle mogelijkheden en prijzen.

Meer weten over de huur van onze Sportdagpakketten? Neem contact op met onze regiocoördinator Jeugd en Onderwijs via noordkop@teamsportservice.nl of bel 088 – 20 373 53.

Scholing en vakgroepoverleg

Vakleerkrachten van Team Sportservice Noordkop zijn lid van de Vakgroep Bewegingsonderwijs. Zij komen regelmatig bij elkaar voor inhoudelijk overleg en scholing. Vakleerkrachten bewegingsonderwijs en bevoegde groepsleerkrachten die niet in dienst zijn van Team Sportservice Noordkop kunnen zich aansluiten bij deze vakgroep. Hierdoor kunnen zij meedoen met vakgroepoverleggen en scholingen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Team Sportservice Noordkop verzorgt voor alle vak- en groepsleerkrachten scholingen op maat. Denk hierbij aan bewegen op muziek, veiligheid en aansprakelijkheid in de gymles, coaching in de les, EHBO, of nieuwe uitdagende spellessen. Afhankelijk van de scholingswens bieden wij ook voor jouw vakleerkracht een offerte op maat.

Advies beweegruimte

Is je school toe aan vernieuwing van de gymzaal, het speellokaal of een andere plek waar bewegen gestimuleerd wordt? Wij denken graag mee en geven deskundig advies. Wij geven onder andere advies over inrichting, klein en vast materiaal, soort vloer en belijning.

Afhankelijk van de wensen van je school en onze inzet bieden wij je school een offerte op maat en/of brengen we de juiste mensen uit ons netwerk in contact met je school.

Als je school bij Team Sportservice uren afneemt voor de brede inzet van de vakleerkracht, kan dit in overleg binnen deze uren opgepakt worden.

Contact

Wil je meer weten over één van bovenstaande opties? Neem contact op met onze regiocoördinator Jeugd en Onderwijs via noordkop@teamsportservice.nl of bel 088 – 20 373 53.