HomeNieuwsPositieve Gezondheid in het bewegingsonderwijs

Positieve Gezondheid in het bewegingsonderwijs

Onze vakleerkrachten van Team Sportservice Noordkop verzorgen bewegingsonderwijs in de regio en stimuleren kinderen tot duurzaam gezond gedrag.

Met ingang van het schooljaar 2023-24 besteden onze vakleerkrachten tijdens de lessen bewegingsonderwijs meer aandacht aan een gezonde leefstijl, gericht op de uitgangspunten van Positieve Gezondheid. Ze geven daarbij de kinderen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Alle kinderen in groep 3 worden gescreend, kinderen die motorisch minder vaardig zijn, komen hiermee beter in beeld. 

Lessen gezonde leefstijl groep 1 t/m 8

De vakleerkracht werkt in het nieuwe schooljaar met het programma Plan Mij. Hierin zijn bewegingslessen opgenomen die aandacht geven aan een gezonde leefstijl. In deze lessen worden de onderwerpen voeding, bewegen, energie, mentale gezondheid en ontspannen behandeld. Het is een doorgaande lijn met lessen voor groep 1 tot en met 8. Zo leggen we een goede basis voor duurzaam gezond gedrag.

Clinics van sportaanbieders in de buurt

Zeker twee keer per jaar organiseert de vakleerkracht een clinic van een lokale vereniging tijdens de tweede gymles, die zoveel mogelijk gekoppeld wordt aan een lokale sportheld. Indien mogelijk zijn de clinics voorbereidend op een lokaal evenement.

Lessen bewegingsonderwijs in de omgeving van de school

Soms geeft de vakleerkracht de lessen in de omgeving van de school, dit om kinderen te stimuleren ook na schooltijd te bewegen, op plekken waar zij dit samen met de leerkracht al deden.

Zelf meer invloed uitoefenen op de lessen

De vakleerkracht daagt de kinderen van groepen 7 en 8 uit zelf na te denken over de inhoud van de lessen. Zo kunnen ze de lessen beter laten aansluiten op de behoefte van de kinderen, waardoor ze meer geïnspireerd zijn om te bewegen.

Werken met Rubrics

De vakleerkracht gebruikt Rubrics om meer inzicht te krijgen in de eigen ontwikkeling. Rubrics zijn kaarten die de manier waarop een beweging gemaakt kan worden, onderverdeeld in verschillende niveaus. De kinderen zien op de kaart op welk niveau ze de oefening uitvoeren en wat ze kunnen doen om de beweging nog beter uit te voeren. Daarmee krijgen de kinderen op groei gerichte feedback en raken ze meer gemotiveerd om te leren.

Screenen van de motorische vaardigheden middels de 4 S-en test

Niet alle kinderen zijn vaardig genoeg in bewegen. Alle kinderen in groep 3 worden gescand met de 4 S-en test. Als kinderen een motorische achterstand hebben, bespreekt de vakleerkracht dit standaard met de groepsleerkracht, eventueel aangevuld met de IB-er.

In groep 5 worden kinderen met een motorische achterstand standaard nog een keer gescreend. Ook als het de vakleerkracht opvalt dat de motorische vaardigheid van een kind achteruit is gegaan, kan ze besluiten dit kind nog een keer te testen.

Volg Mij

In het programma Volg Mij houdt de vakleerkracht de motorische ontwikkeling van alle kinderen bij. Dit is een volgsysteem dat is gebaseerd op de 12 motorische en 6 sociale leerlijnen.

Wil je meer weten? Neem contact op met ezuijdam@teamsportservice.nl.

Meer informatie over positieve gezondheid vind je via de site mijnpositievegezondheid.nl