HomeNieuwsWij helpen verenigingen met wet en regelgeving, lees de tips

Wij helpen verenigingen met wet en regelgeving, lees de tips

Zo werf je nieuwe leden

Wet- en regelgeving is vaak een noodzakelijk en vaak tijdrovend kwaad waar maar weinig mensen plezier uit halen. Daardoor is het vaak een onderwerp dat doorgeschoven wordt naar een volgende vergadering. binnen de sportverenigingAlle verenigingen en stichtingen moeten vanaf 1 juli 2022 voldoen aan de eisen binnen de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Over dit en andere onderwerpen hielden we maandag 13 juni 2022 een webinar. Was je er niet bij maar wil je wel alle informatie die we daar gaven nog eens teruglezen? Bekijk dan de pdf’s. Heb je daarna nog vragen? Stel ze aan Bregje Sinnema of Wilco Kenter.

 

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)

Alle verenigingen zijn verplicht om de WBTR op orde te hebben. Ervaring leert dat veel verenigingsbesturen hier nog niet aan toe zijn gekomen of het bij hen ‘in proces’ zit. Wat is de WBTR en hoe je doorloop je zo effectief mogelijk de benodigde stappen om te zorgen dat jouw vereniging aan de WBTR voldoet? Bekijk het hier.

WTBR (webinar Wet&regelgeving 13-06-2022)

Subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (Bosa)

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is de Bosa-regeling niet alleen voor verenigingen met een eigen accommodatie. Kosten voor de aanschaf van o.a. sportkleding en sportmaterialen vallen ook binnen de Bosa-regeling. Dus ook zaalverenigingen kunnen van deze regeling gebruikmaken. Daarnaast is de subsidiabele ondergrens verlaagt van €5.000 naar €2.500. Dat houdt in dat de kostengrens verlaagd is naar €12.500. Wat allemaal wel en niet opgevoerd kan worden en hoe je deze subsidie kunt aanvragen lees je in deze sheets.

Bosa (webinar Wet&regelgeving 13-06-2022)

Vrijwilligersvergoedingen en verloning

Hoeveel vrijwilligersvergoeding mag ik als vereniging betalen en valt daar een kledingpakket- of reiskostenvergoeding ook onder? Of, wat betekent het voor onze club als we echt gaan verlonen, waar licht de ondergrens, wat voor arbeidscontract moeten we afsluiten, kunnen we dit ook uitbesteden? Allemaal vragen die relevant zijn op het moment dat de vereniging vrijwilligers een vergoeding geeft voor hun inzet of op het moment dat bijvoorbeeld het salaris van een trainer hoger ligt dan de vrijwilligersvergoeding.

Verloning & Vrijwilligersvergoedingen (webinar Wet&regelgeving 13-06-2022)