HomeNieuwsSpotlicht op de buurtsportcoach: Marijke de Wijs

Spotlicht op de buurtsportcoach: Marijke de Wijs

Twee jaar geleden kwam Marijke bij Team Sportservice binnen als bewegingsagoog. Ze werd coördinator bij het kernteam Kwetsbare Doelgroepen. Daar heeft ze diverse projecten onder haar hoede. Een ervan licht ze graag uit: 2Diabeat.  

2Diabeat is een landelijke organisatie die werkt vanuit het Preventieakkoord. Ze richt zich op mensen met diabetes type2 waarbij de situatie nog omkeerbaar is. Dit is 40% van de mensen die diabetes type2 hebben.  

Stijgend aantal mensen met diabetes type2 

2Diabeat zet zich in om de opmars van diabetes type2 te stoppen. Dat is belangrijk want al ruim 1 miljoen mensen hebben diabetes type2 en dat aantal stijgt hard. 2Diabeat heeft een integrale aanpak ontwikkeld waarin lokale professionals en bewoners samenwerken aan gezondheidsbevordering in hun wijk of dorp.  

De aanjagers 

Een belangrijke rol in de aanpak spelen de ‘aanjagers’. Aanjagers zijn lokale sleutelfiguren die in hun eigen wijk medestanders verzamelen en actief aan de slag gaan. 2Diabeat heeft de ambitie om in 2027 in alle gemeenten tenminste in één wijk op deze manier actief te zijn. 

“Ik ben dus een aanjager. In Den Helder ben ik dat voor de wijk Nieuw Den Helder. Ik zie mezelf als een lokale sleutelfiguur. Ik woon ook in die wijk, ken de wijk goed en ben intrinsiek gemotiveerd om de leefstijl van de bewoners daar te verbeteren. Ik heb een verbindende rol tussen de professionals en de wijkbewoners. Daarnaast ben ik het eerste aanspreekpunt vanuit het landelijke Preventie-akkoord. Met als doel: een gezonde leefstijl stimuleren. “ 

Dit gebeurt door in te zetten op 4 punten:  

  • Gezonde voeding 
  • Bewegen volgens de beweegnorm 
  • Ontspanning en slaap 
  • Mentale gezondheid 
Nationale Diabetes Challenge

2019 NED: Nationale Diabetes Challenge met oprichter Bas ven de Goor, Nijeveen.

Hoe stimuleer je mensen naar een gezondere levensstijl? 

Iedereen kan en mag aansluiten. Maar we kijken vooral naar wat de bewoners in de wijk zelf willen. Het is daarom belangrijk het wijksteunpunt met hun professionals erbij te betrekken. Daarom organiseren 2Diabeat en ik, 13 juli een bijeenkomst in het MFC Wijkhuis en vertel ze daar wat 2Diabeat is en wat we doen. De professionals die ik heb benaderd, zijn enthousiast en hebben toegezegd te komen. 

De eerste vraag die ik hen wil stellen is: wat is er al in de wijk? Daarna bespreken we wat we kunnen aanbieden in de wijk. En vooral: hoe kunnen we de bewoners hierbij betrekken? We willen graag ervaringen uitwisselen, kijken op het platform van 2diabeat wat er al is gerealiseerd en hoe. Je vindt daar ook de toolbox met leeftijdsinterventies, met bijvoorbeeld gesprekskaarten. 

Diabetes Challenge 

Bij het wijksteunpunt zette Marijke de Nationale Diabetes Challenge op in Den Helder. In mei gingen 15 personen met diabetes de uitdaging aan om 20 weken lang met elkaar te wandelen. Nu zijn ze een aantal weken verder en is de lengte van de wandeling al vergroot van 3,5 km naar 5 kilometer. “Ons doel is nu om het tempo op te voeren, dus iets sneller te lopen, en meer kilometers te lopen.” Marijke lacht, ze weet hoe ze mensen moet stimuleren toch net weer een stapje meer te doen. “Deze diabetes challenge doen wij ook in Julianadorp en op Texel. Wij hebben met alle groepen als doel gesteld om in september tijdens de halve marathon van Texel een lange route te wandelen. Op die manier ronden we de diabetes Challenge feestelijk af.” 

Gezonde leefstijl borgen 

Daarna willen ze natuurlijk de gezonde leefstijl borgen. Meestal komt dat wel goed, omdat de groep wandelaars met elkaar door blijft lopen. “Samen wandelen zorgt voor binding, het is gezellig, mensen ervaren saamhorigheid en voelen zich gezonder. Vrijheid gaat daarbij hand in hand. Mensen die meedoen zijn trots op zichzelf en blij met het resultaat. Ze kunnen minder medicatie gebruiken en bewegen doet ze goed. Het stimuleert ze om ook samen nog extra te lopen.”

Nieuwe functie: JOGG-regisseur 

Marijke zou het mooi vinden als in iedere wijk een diabetes challenge wordt opgestart. Helaas kan zij hierin geen rol spelen, omdat ze binnen Team Sportservice een nieuwe functie krijgt, die van JOGG-regisseur Schagen. “Voor mij betekent dit een aanvulling, want nu ben ik vooral bezig op het beweegvlak en bij JOGG gaat het om de gehele leefstijl. In haar nieuwe functie zal Marijke veel netwerken en regisseren. “Dat betekent dat ik in contact ga met allerlei partijen, plannen maak en deze uitzet. Dat past helemaal bij mij, ik vind het leuk partijen samen te brengen. JOGG richt zich vooral op de jeugd van nul tot 23, maar in de toekomst willen we ook ouderen erbij betrekken. Dat juich ik toe, want een gezondere levensstijl en meer bewegen is voor iedereen belangrijk. De jeugd is de toekomst, maar we willen ook dat de ouderen zo lang mogelijk fijn en veilig zelfstandig blijven wonen en actief blijven.”