HomeNieuwsInspiratietuin Slootdorp volop in beweging

Inspiratietuin Slootdorp volop in beweging

In OBS de Meertuin kwamen dinsdag 28 maart verschillende werkgroepen bij elkaar, waaronder team Vonk Hoorn, Gemeente Hollands Kroon en de projectcoördinatoren. 

Team Vonk Hoorn maakte een vlekkenplan waarop de verschillende deelprojecten staan. Met dit vlekkenplan maakt de afdeling Tuin, Park & Landschap van Vonk Hoorn een moodboard, samen met leerlingen. Dit moodboard is de eerste stap naar de uiteindelijke tekening van de inspiratietuin, waarin alle uitgewerkte ideeën van de werkgroepen en leerlingen zijn overwogen en meegenomen.

Tiny Forest onderdeel van Inspiratietuin Slootdorp

Vlekkentekening Inspiratietuin Slootdorp.

Een Tiny Forest en voedselbosje wordt onderdeel van de inspiratietuin. OBS de Meertuin heeft dit aangevraagd en toegekend gekregen door IVN (Instituut Voor Natuureducatie).

Verdere uitwerking naar de realisatie van de inspiratietuin Slootdorp wordt door het kernteam aangepakt. Het kernteam bestaat uit:

–        Projectcoördinatoren

–        Gemeente Hollands Kroon

–        Vonk Hoorn

–        OBS de Meertuin

–        Team Sportservice Noordkop

–        Kappio

Voor goedkeuring van de Gemeenteraad en een stukje financiering vraagt de Gemeente Hollands Kroon naast de tekening ook een goed en volledig onderbouwd plan. Dit houdt in dat er naast visie, kernwaarden en deelprojecten commitment vanuit de inwoners van Slootdorp nodig is.

Aanmelden als vrijwilliger voor Inspiratietuin Slootdorp

Vandaar dat de inwoners van Slootdorp de vraag krijgen wie zich als vrijwilliger wil inzetten voor de inspiratietuin en zich verantwoordelijk voelt voor onder andere beheer, onderhoud en reparatie van de tuin. Naast de inwoners van Slootdorp kunnen bedrijven, verenigingen of organisaties zich hier ook voor aanmelden.

Elke inwoners van Slootdorp die zich graag als vrijwilliger wil inzetten, kan zich melden via info.inspiratietuin@gmail.com.

Binnenkort volgen er meer initiatieven om vrijwilligers enthousiast te maken. Gedacht wordt aan een BBQ op burendag op het terrein van de inspiratietuin, waar ook moestuin opa’s en oma’s zich kunnen melden. Andere  goede ideeën zijn welkom en kun je via bovenstaand email insturen.

Het terrein waar de Inspiratietuin Slootdorp eventueel uitgevoerd kan worden.