HomeNieuwsHet spel van de maand: februari

Het spel van de maand: februari

In de frisse dagen van februari zullen we de atmosfeer opwarmen met het spel van de maand – Tienbal! Dit intrigerende spel biedt deelnemers de mogelijkheid punten te scoren door de bal tien keer succesvol naar hun teamgenoten over te spelen. Het is echter belangrijk om scherp in de gaten te houden dat het andere team geen kans krijgt om de bal te onderscheppen.

Tienbal is het tweede spel dat we dit jaar introduceren. Maandelijks presenteren we een nieuw spel, speciaal ontworpen om deelname aan lichamelijke activiteit en teamverband te stimuleren. 

Dit komt onder andere doordat de digitale mogelijkheden zijn gegroeid en het feit dat ouders steeds meer bezorgdheid vertonen naar buitenspelende kinderen (Collard & Valkenbrug, 2014). Een andere belangrijke ontwikkeling is dat bewegen in de meer georganiseerde setting (school of sportvereniging) een grotere rol is gaan spelen binnen de motorische ontwikkeling van het kind (Hofferth en Sandberg, 2001). Diverse onderzoeken tonen aan dat goed ontwikkelde motorische vaardigheden en contextspecifieke vaardigheden, leiden tot meer fysieke activiteit op latere leeftijd (Catuzzo e.a., 2014).

Leskaarten Het spel van de maand

Ieder spel van de maand kan zowel in de gymles, als buiten worden gespeeld. Het doel van de spellen is om het kind uit te dagen om de spelkennis uit de gymles, mee te nemen naar het (buiten)spelen. Dit geeft het kind handvatten om vaker en langer fysiek actief te zijn. Andere positieve gevolgen zijn: meer, langer en gevarieerd bewegen, bewegen op diverse plekken en ontwikkeling van de sociale vaardigheden.

Het spel van de maand sluit aan op de volgende bouwsteen die tijdens het bewegingsonderwijs centraal staat:

Beweegcontexten verbinden: leerlingen leren over activiteiten die op straat, pleinen en speelveldjes worden gedaan of van sport zijn afgeleid. De beweegactiviteiten in deze contexten kennen hun eigen doel en regels.

Daarnaast draagt het spel van de maand bij aan de volgende subdoelen:

  • Verbinding tussen sport in de gymzaal en buiten (bijv. op het schoolplein of in de buurt).
  • Kinderen en ouders enthousiast maken voor het buitenspelen.
  • Antwoord op de vraag: ‘Waar heb je leren bewegen?’
  • Verbetering van motorische ontwikkeling en sociale vaardigheden.
  • Uitdaging per spel, een voorwaarde tot leren.
  • Koppeling van de gymles naar het buitenspelen.
  • Wanneer het spel van de maand aan alle scholen in de omgeving worden aangeboden, kunnen kinderen samen spelen. De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt hierdoor breed ingezet.

Download

Via deze link vind je het spel van de maand februari 2024.

Meer informatie

Voor vragen of opmerkingen over dit initiatief, kan contact worden opgenomen met Dani Bankert, via dbankert@teamsportservice.nl.