HomeVoor jouOnderwijs

Onderwijs

Om een sterke basis neer te zetten voor een leven lang bewegen en een gezonde leefstijl, wil Team Sportservice zoveel mogelijk kinderen met plezier en op eigen niveau laten bewegen. Samen met scholen stimuleert Team Sportservice kinderen en hun ouders gezonde keuzes te maken op het gebied van beweging en voeding. De kwaliteit van de sport- en beweegsituatie behouden en waar nodig verbeteren is daarbij van groot belang. Primair is dit de verantwoordelijkheid van de scholen zelf, maar Team Sportservice zal waar mogelijk en nodig haar bijdrage leveren door verschillende activiteiten en projecten op te zetten en door advisering, coaching en kennisoverdracht aan directies, (vak)leerkrachten LO, ouders en kinderen. De inzet van Team Sportservice vindt plaats binnen het primair en voortgezet onderwijs, zowel regulier als speciaal.

Doorlopende leerlijn

Team Sportservice levert een bijdrage aan het versterken van de doorlopende leerlijn tussen het primair en voortgezet onderwijs, waarbij overdracht plaatsvindt over het beweegniveau van de kinderen. Daarbij is het Leerlingvolgsysteem een belangrijk instrument. Ook kunnen kinderen door middel van dit leerlingvolgsysteem gericht doorverwezen worden naar de verschillende zorgprojecten, waar kinderen met motorische achterstanden hun eigen talenten kunnen ontwikkelen.

Contactpersonen

Neem bij vragen contact op met Ilonka den Ouden of neem telefonisch contact op via 023 – 30 40 700.