HomeGezonde School

Gezonde School

Met de Gezonde School-aanpak werkt een school planmatig en structureel aan gezondheid en gezonde leefstijl van leerlingen. Leerlingen met een gezonde leefstijl presteren beter en zitten lekkerder in hun vel.

Thema bewegen en sport

Voldoende beweging en sport zijn essentieel bij een gezonde leefstijl. Het zorgt voor een betere gezondheid, vitaliteit, fitheid en meer zelfvertrouwen bij leerlingen. Ook is het goed voor de sociale en cognitieve ontwikkeling: leerlingen leren samenwerken, doelen stellen en met winst en verlies omgaan. Waarom aan de slag met dit thema?

  1. Uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor blijkt dat 55% van de 4-12-jarigen in 2017 aan de Beweegrichtlijnen voldeed.
  2. Laagopgeleiden voldoen minder vaak aan de beweegrichtlijn.

Wat kan de school doen?

De school kan op verschillende manieren bijdragen aan bewegen en sport bij leerlingen. Het gaat bij bewegen en sport enerzijds over de basis van ‘goed leren bewegen’ en anderzijds om voldoende bewegen tijdens de schooldag.

Door te werken aan de pijlers educatie, signaleren, schoolomgeving en beleid werkt de school op een goede manier aan het thema Bewegen en sport. De Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD kan u adviseren en ondersteunen bij de uitvoering van de Gezonde School-aanpak op het thema Bewegen en sport.

Daarnaast kan Team Sportservice Zandvoort uw school adviseren, ondersteunen bij de 4 pijlers en uitvoering geven aan verschillende projecten op uw school of in de wijk waar uw school ligt.

Het vignet Gezonde School

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag de school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen.

Heeft jouw school interesse? Lees dan hier meer over Gezonde School of neem contact op met Ilonka den Ouden voor advisering en ondersteuning bij het thema bewegen en sport.