HomeNieuwsStartbijeenkomst Preventie Akkoord en JOGG

Startbijeenkomst Preventie Akkoord en JOGG

Het Nationaal Preventieakkoord is een pakket maatregelen om preventief aan gezondheid te werken. JOGG is een lokaal, landelijk en internationaal netwerk om met elkaar de leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken. In Zandvoort doen we hieraan mee en vanwege de raakvlakken werken organisaties binnen het Preventie akkoord Zandvoort nauw samen met JOGG Zandvoort. Afgelopen woensdag 2 maart was in de Blauwe Tram de startbijeenkomst; 28 verschillende partijen waren aanwezig.

 

De thema’s van het preventie akkoord zijn: het streven naar een rookvrije generatie, een gezond gewicht en het terugdringen van middelengebruik. Hoe creëren wij met zijn allen een omgeving waarin het maken van deze keuzes makkelijker wordt? Hoe verbinden we deze thema’s terwijl financiële kwetsbaarheid op de loer ligt. Wat is er nodig om mentaal gezond en weerbaar te blijven of te worden? Het is een leuke uitdaging om met elkaar, bewoners en organisaties hieraan te werken en om zo gezonde keuzes gemakkelijk, uitdagend en haalbaar te maken.

In het preventie akkoord Zandvoort hebben we met verschillende partijen zoals verenigingen, scholen, bewoners, zorg en welzijn afspraken gemaakt in een Preventie akkoord Zandvoort. Wethouder van Haeften tekende als eerste namens de gemeente Zandvoort het Akkoord, de andere partijen tekende aan het einde van de avond en gaven hiermee hun commitment.

Met de JOGG-aanpak heeft Zandvoort een onderbouwde methode in handen om de omgeving van kinderen en jongeren gezond te maken. Binnen JOGG-aanpak richten we ons op het gezonder maken van de leefomgevingen (thuis, school, buurt, sport, vrije tijd, werk en media) van kinderen en jongeren. Gemeente, maatschappelijke organisaties en bedrijven vormen een netwerk om deze leefomgevingen gezonder te maken. De thema’s van JOGG zijn water drinken, goed slapen, gezonde voeding en genoeg bewegen. JOGG streeft ernaar om de gezonde keuze, de meest gangbare keuze te maken.

Het maken van de gezonde keuze lijkt niet altijd vanzelfsprekend. Omstandigheden maken dat we er niet altijd bewust mee bezig zijn of de juiste keuze kunnen maken. Met organisaties, bewoners en ouders samen willen we aandacht geven en mogelijkheden creëren om bewust hieraan te werken.

Voor meer informatie, vragen of het delen van ideeën:

Preventieakkoord: Hella Wanders preventie@pluspuntzandvoort.nl
JOGG: Joost Groenewegen jgroenewegen@teamsportservice.nl