HomeBeweeghoek voor kleuters

Beweeghoek voor kleuters

Doel beweeghoek 

De beweeghoek voor kleuters is ontwikkeld om de grove en de fijne motoriek te verbeteren en te versterken. Op deze leeftijd wordt de basis gelegd voor de motorische ontwikkeling. Een goede, sterke basis draagt bij aan een leven lang met plezier bewegen. Wanneer er een achterstand in motorisch bewegen wordt gesignaleerd, is het belangrijk om het kind te stimuleren om meer te bewegen. Op een speelse manier goed en voldoende bewegen, maakt het kind sterker in het motorisch bewegen. Zo groeit ook het zelf- vertrouwen. De beweeghoek is op diverse manieren inzetbaar. Door differentiatie kan elk kind op zijn eigen niveau bewegen en vinden ook mindervaardigen aansluiting met het programma.  

Inhoud beweeghoek 

 In de beweeghoekkist zitten de materialen en een kaartenmap. De inhoud van de materialenbak is te vinden op de materialenlijst. De beweeghoekkaartenmap bevat 40 kaarten met kleine motorische oefeningen. Deze oefeningen zijn onderverdeeld in 5 categorieën met elk hun eigen kleur: 

Balans   Balvaardigheid   Coördinatie   Kracht   Fijne motoriek 

Op de voorkant staat de opdracht afgebeeld met de materialen die gebruikt moeten worden. Dit kan de kleuter zelf bekijken. Voor de leerkracht staat op de achterkant aanvullende informatie, zoals de beschrijving van de opdracht en hoe de opdracht makkelijker en moeilijker gemaakt kan worden. Dankzij deze differentiatiemogelijkheden bewegen kinderen op hun eigen niveau. 

Gebruik van de beweeghoekkaarten 

 De uitvoering van de opdrachten op de beweeghoekkaarten is op twee manieren in te vullen. Laat elke oefening dertig seconden duren en houdt de tijd bij met de zandloper. Of spreek een aantal herhalingen af, bijvoorbeeld het aantal herhalingen van het dobbelsteenspel. De beweeghoek is op onderstaande manieren inzetbaar.  

Ondersteuning voor motorisch zwakke leerling: Zet de beweeghoek in voor de leerlingen die motorische oefening het meest nodig hebben. Samen met een volwassene (leerkracht, ib-er, ouder, stagiair, etc.) oefent het kind individueel of in twee- of drietal de opdrachten. Het kind krijgt individuele aandacht en de volwassene stuurt aan op de juiste uitvoering. Het advies is om minimaal één keer per week een les beweeghoek aan te bieden, per les 2 tot 3 kaarten te behandelen en deze drie keer te herhalen. Daarnaast herhalen de kinderen de geoefende opdrachten vervolgens in de beweeghoek in de klas.  

Beweeghoek in de klas

Zet de beweeghoek in voor de gehele klas. De leerkracht legt 3 à 4 kaarten (incl. de materialen) klaar en bespreekt de oefeningen klassikaal. Na een voorbeeld voeren de kinderen in twee- of drietal de opdrachten twee keer uit in de beweeghoek. Ook de minder vaardige leerlingen kunnen deelnemen aan de klassikale les, doordat zij de oefeningen met een volwassene hebben geoefend. Gebruik de smileykaart als optie voor de beweeghoek in de klas. Als kinderen de opdracht uitvoeren, verdienen zij een smiley of sticker in het groepsoverzicht. Daarnaast is er ook een smileykaart voor de individuele leerling. De leerkracht is vrij in hoe zij deze willen inzetten.  

Beweeghoek in de gymzaal

Zet de beweeghoekkaarten in tijdens de gymles als er wordt gewerkt in een vakkenles. In één vak kunnen de kinderen diverse oefeningen zelfstandig uitvoeren.  

Dobbelsteenspel in de gymles

Het dobbelspel geeft een extra dimensie voor de beweeghoek tijdens een vakkenles. De leerkracht legt de nummers 1 tot en met 6 verspreid in het vak en legt hierbij 6 opdrachtkaarten naar keuze met de benodigde materialen. In een hoepel ligt voor ieder kind een dobbelsteen. Het kind gooit met zijn/haar eigen dobbelsteen in de hoepel, het aantal ogen dat het kind gooit, zegt welke kaart hij/zij moet uitvoeren. Bij het nummer ligt de kaart. Op de kaart staat hoeveel herhalingen of hoelang ze de opdracht moeten uitvoeren. Als ze de opdracht hebben uitgevoerd, gooien ze opnieuw voor een volgende opdracht. Als het kind het zelfde aantal ogen gooit als daarvoor, oefent hij/zij de oefening dubbel. Er wordt geadviseerd om tijdens de uitleg de oefeningen een keer voor te doen. Een volgende keer kiest de leerkracht andere opdrachtkaarten uit om bij de nummerkaarten te leggen. 

Inzet

Team Sportservice kan de school advies geven en begeleiden bij de inzet en opzet van de beweeghoek. Afhankelijk van de behoefte van de school en de mogelijkheden vanuit Team Sportservice kan gekeken worden welk traject de school aangaat.  

Neem voor meer informatie contact op met Ilonka den Ouden.