HomeMove Mates

Move Mates

Move Mates leidt kinderen uit groep 7 op tot speelpleincoach. Zij organiseren en begeleiden, met behulp van speciale speelpleinkaarten, allerlei beweegactiviteiten op het schoolplein. Het resultaat: een pauze vol beweging, plezier en persoonlijke ontwikkeling. Met Move Mates worden pauzes weer leuk voor ieder kind!

Meer beweging, minder conflict

Veel scholen hebben een duidelijke wens voor de pauzes: meer bewegen en minder conflicten. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Scholen hebben vaak niet de juiste mensen in huis om tijdens pauzes meer beweegactiviteiten te stimuleren en begeleiden. Leerlingen geven daarnaast aan dat er te weinig en/of incompleet spelmateriaal is. Tot slot varieert de beschikbare ruimte sterk per school. Is de ruimte beperkt, dan vinden scholen het lastig om daarmee om te gaan.

Move Mates lost bovenstaande problemen op door leerlingen uit groep 7 op te leiden tot speelpleincoach. Zij bedenken en begeleiden, met behulp van speciale speelpleinkaarten, beweegactiviteiten voor hun jongere schoolgenoten. Dat betekent niet alleen meer beweegmogelijkheden, maar ook meer structuur en regels op het plein. Het gevolg: minder conflict. Er ontstaat nieuwe interactie tussen jong en oud, waardoor niemand buitenspel hoeft te staan of zich hoeft te vervelen. En dat is nog niet alles! De speelpleincoaches werken door Move Mates aan hun zelfvertrouwen en leren:

– omgaan met verantwoordelijkheden;
– jongere kinderen begeleiden;
– hoe zij dingen kunnen uitleggen; en
– spreken voor een groep.

Neem bij vragen contact op met Ilonka den Ouden