HomeVoor jouZandvoorts Sportakkoord II

Zandvoorts Sportakkoord II

Ontwikkeling
Zandvoort is een levendig kustdorp van ongeveer 17.000 inwoners, dat in de zomer uitgroeit tot een bruisende badplaats met honderdduizenden bezoekers. Zandvoort heeft op sportgebied een unieke positie. Geen enkele andere plek in ons land kent de combinatie van binnensporten, buitensporten, watersporten, strandsporten, sport in de openbare ruimte en de talloze mogelijkheden op het circuit.

In 2022 is er een nieuw landelijk Sportakkoord geschreven, het “Hoofdlijnen Sportakkoord II”. De minister van Sport, de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), het NOC*NSF en het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) hebben dit plan samen ondertekend. Dit landelijke Sportakkoord; het “Hoofdlijnen Sportakkoord II” heeft drie doelstellingen:

 • Versterken fundament
 • Vergroten van bereik
 • Vergroten van betekenis van sport voor de maatschappij

In gemeente Zandvoort is het lokale sportakkoord herschreven naar bovenstaande doelstellingen.

​Om draagvlak te creëren voor het herijkte sportakkoord is naar de maatschappelijke partners, schoolbesturen en verenigingen in de gemeente een vragenlijst gestuurd met de vraag om hun input te geven welke thema’s volgens hen belangrijk waren om aandacht aan te geven in het vernieuwde sportakkoord II met als doel het sportakkoord II breed gedragen te hebben. De volgende thema’s worden uit de vragenlijst als belangrijk gevonden binnen het sportakkoord II:​

 1. Ruimte voor sport en bewegen​
 2. Vaardig in bewegen​
 3. Sociaal veilige sport​
 4. Vitale sportaanbieders​
 5. Inclusie en diversiteit​

 

Uitvoering

Sportakkoord I naar Sportakkoord II

Een aantal projecten vanuit sportakkoord I waar een verbintenis is met de bovenstaande thema’s gaat ook een plaats krijgen na de herijking van het sportakkoord II. Deze projecten worden gedurende het eerste jaar van het sportakkoord II ook het focus gebied, waarna in de volgende jaren wordt gekeken op welke manier aan de andere speerpunten binnen de verschillende thema’s kan worden bijgedragen. ​

Om het sportakkoord II meer draagvlak te geven wordt ook gekeken hoe de betekenis van sport op lokaal niveau beter zichtbaar wordt gemaakt. Door te kijken wat de mogelijkheid is om een verbinding te maken met het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Het GALA heeft als doel om gezamenlijk te streven naar een gezonde generatie in 2040. Sport en bewegen draagt bij aan de algehele gezondheid van mensen. ​

Vanuit het GALA zijn verschillende thema’s waar een koppeling mee kan worden gemaakt naar het sportakkoord. Op de volgende thema’s zien wij kansen om te verbinden met het GALA: ​

 • Baby’s en peuters (kansrijke start)
 • Jongeren (opgroeien in kansrijke omgeving)
 • Terugdringen gezondheidsachterstanden
 • Een gezonde fysieke leefomgeving die uitnodigt tot bewegen ​
 • Ontmoeten en een gezonde leefstijl. ​

Vanuit het kernteam zal worden gekeken of de projecten die in de toekomst gerealiseerd gaan worden een verbinding kunnen hebben met bovenstaande thema’s van het GALA.​

Kernteam​

Het Sportakkoord Zandvoort is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van deelnemende organisaties uit Zandvoort. Om het voortouw en de regie hierin te nemen is de kerngroep bestaande uit 7 organisaties in het leven geroepen. De kerngroep bestaat momenteel uit bij het Sportakkoord Zandvoort aangesloten en betrokken organisaties met een brede en betrokken kijk op sport en bewegen in Zandvoort. Een mooie samenstelling vanuit sportorganisaties, welzijn, zorg, onderwijs en maatschappelijke organisaties. De volgende organisaties zijn vertegenwoordigd in het kernteam van Zandvoort.

 • Gemeente Zandvoort (Sport en Preventie)
 • Pluspunt (Welzijn)
 • Team Sportservice (Sportaanbieders)
 • GGD (Gezondheidszorg)
 • JOGG Aanpak Zandvoort (Sport/Gezondheid/Welzijn)
 • De School en ONS (onderwijs)

Rol Kerngroep

 • Bepaalt de richting van het Sportakkoord, binnen de kaders van de regeling; ​
 • Stelt criteria op waaraan aanvragen moeten voldoen;​
 • Enthousiasmeert en stimuleert lokale partijen/ organisaties om deel te nemen en aanvragen in te dienen;​
 • Beoordeelt of de aanvragen aan de criteria voldoen. Enkel met een positief advies van de stuurgroep kan daadwerkelijk het aangevraagde bedrag worden toegekend;
 • Evalueert of projecten naar wens zijn verlopen en of de vooraf benoemde doelen zijn behaald; ​
 • Neemt besluiten over de financiën. ​

Lokaal Sportakkoord inzien?   Sportakkoord Zandvoort II.pdf

 

Uitvoeringsbudget aanvragen

Sportakkoord II biedt de mogelijkheid uitvoeringsbudget aan te vragen voor projecten of ideeën die aansluiten bij de doelstellingen van het Sportakkoord.  Hieronder de kaders waar een project aan moet voldoen. Daaronder het aanvraagformulier om een projectplan in te dienen.​

 • De aanvraag levert een bijdrage aan de ambities van het lokaal Sportakkoord(fundament, betekenis bereik) en sluit aan op een van de bestaande projecten van het Sportakkoord:
  • Kortingsregeling houders ZandvoortPas
  • Laagdrempelig sportaanbod in de wijk​
  • Sportvoorzieningen in openbare ruimte​
  • Versterken van sportorganisaties​
  • Nieuwe projecten vanuit het kernteam​
 • Omschrijving van doelstelling, doelgroep, project en financiële toelichting​
  • De aanvraag betreft niet een eenmalige project, er is nagedacht over een duurzaam karakter​
  • Binnen de aanvraag wordt samengewerkt met minimaal 1 partner bij voorkeur een partner uit een ander domein​
 • Andere beoordelingscriteria​
  • Het project wat wordt aangevraagd vindt plaats in de gemeente Zandvoort
  • Het project start in het jaar waarin de aanvraag is gedaan
  • De aanvrager mag geen beoordelaar zijn geweest van haar eigen aanvraag wanneer deze in de stuurgroep is besproken waar hij /zij onderdeel van is
  • De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst​
  • Advies door stuurgroep: indien een aanvraag niet voldoet aan de kaders kan de stuurgroep advies uitbrengen richting de aanvrager
  • Meer informatie is op te vragen via Team Sportservice Zandvoort

Aanvraag uitvoeringsbudget Sportakkoord II

Naam(Vereist)
Indien van toepassing
Max. bestandsgrootte: 24 MB.
Het projectplan moet alle bovengenoemde elementen bevatten. Document als PDF bestand uploaden