HomeVoor jouLokaal Sportakkoord

Lokaal Sportakkoord

Lokaal Sportakkoord Zandvoort

 

Ontwikkeling
Zandvoort is een levendig kustdorp van ongeveer 17.000 inwoners, dat in de zomer uitgroeit tot een bruisende badplaats met honderdduizenden bezoekers. Zandvoort heeft op sportgebied een unieke positie. Geen enkele andere plek in ons land kent de combinatie van binnensporten, buitensporten, watersporten, strandsporten, sport in de openbare ruimte en de talloze mogelijkheden op het Circuit.

Echter, de kansen en het rendement zijn nog niet optimaal benut. De gemeente Zandvoort heeft in 2017 een heldere en ambitieuze sportnota “Meer dan Sport” opgesteld. Daarin wordt geconstateerd dat er in Zandvoort meer leden van sportverenigingen zijn dan het landelijke gemiddelde, maar ook dat de helft van de inwoners niet of nauwelijks gebruik maken van het sport- en beweegaanbod. Dit kan te maken hebben met lichamelijke, psychische, sociale of financiële belemmeringen.

Dit is de aanleiding geweest voor de organisatie van twee bijeenkomsten “Sportief Verbinden” op 28 mei en 9 juli 2019. Deze bijeenkomsten hebben geleid tot meer bekendheid en samenwerking tussen sportorganisaties en maatschappelijke organisaties. Het doel is om vraag en aanbod beter bij elkaar te brengen, de sportorganisaties te versterken en alle inwoners te stimuleren om aan sport en bewegen deel te nemen.

Met het Uitvoeringsbudget Sportakkoord kunnen in samenspraak met de lokale sport en maatschappelijke partners de geformuleerde ambities uit dit Sportakkoord maar ook uit de Sportnota verder worden verwezenlijkt.

Uitvoering
Het Sportakkoord is opgedeeld in ambities, doelstellingen, thema’s en projecten. Het hele Sportakkoord kun je inzien via deze link. In 2020 is begonnen met het opstarten van de tien projecten. Helaas heeft corona op sommige projecten der mate veel invloed gehad dat deze nog niet volledig in de uitvoering zitten. Houd onze site in de gaten voor een update van de verschillende projecten.

Thema; Jeugd
Project 1: Sportieve en gezonde scholen
Vanuit de GGD en Team Sportservice is met alle basisscholen in de gemeente Zandvoort gesproken over het behalen van het Gezonde School Vignetten en met name het vignet ‘beweging en sport’.
Op dit moment heeft de Hannie Schaft school dit vignet.

Project 2: Cool2BFit
In september 2020 is de eerste groep van Cool 2b Fit gestart.

Thema; Volwassenen
Project 3: Sport in de Wijk
In verband met corona is het vooralsnog niet moegelijk geweest hier concreet een start mee te maken.

Project 4: Korting Zandvoortpas
Nog geen update

Thema; Senioren
Project 5: Walking Sports
Geen update

Project 6: Fittesten Plus
Op 20 september heeft de fitheidstest 2020 plaats gevonden, door corona kon de informatiemarkt voor ouderen helaas geen doorgang vinden.

Thema; Sportorganisaties
Project 7: Versterken sportorganisaties
Sportorganisaties en met name verenigingen kunnen via de Adviseur lokale sport (Hubert Habers) aanspraak maken op ondersteuningsprogramma’s, opleidingen en cursussen bekostigd vanuit het Sportakkoord. Tot op heden heeft nog geen sportorganisatie aangegeven hier gebruik van te willen maken.

Project 8: Promotiecampagne sport
Sinds september is het platform Noord-Holland Actief live. Op deze website kunnen alle sportorganisaties van Zandvoort kosteloos hun sportaanbod, activiteiten of introductielessen plaatsen. Het doel van Noord-Holland Actief is een zo compleet mogelijk sportaanbod op één centrale plek.

 Thema; Sportvoorzieningen
Project 9: Sport in de openbare ruimte
Nog geen update

Project 10: Sportpool Duintjesveld
Start in 2021