HomeJOGG

JOGG

Sinds 1 juli 2021 is Zandvoort een JOGG-gemeente.

JOGG maakt de fysieke en sociale leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder. JOGG vormt samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven een werknet. Samen werken we aan een onderbouwde, integrale methodiek: de JOGG-aanpak. Deze aanpak richt zich op kinderen en jongeren van 0 t/m 19 jaar. We maken hun leefomgeving (thuis, school, buurt, sport, vrije tijd, werk en media) gezond door te werken aan zes essentiële voorwaarden:

  • politiek-bestuurlijk draagvlak
  • publiek-private samenwerking
  • gedeeld eigenaarschap
  • verbinding preventie en zorg
  • monitoring & evaluatie
  • communicatie

JOGG brengt een leefstijltransitie van ongezond naar gezond tot stand. JOGG wil dat alle kinderen en jongeren in Nederland opgroeien in een gezonde leefomgeving met aandacht voor een gezonde leefstijl. De focus ligt op gezond eten, water drinken, genoeg bewegen en goed slapen. Aandacht voor deze thema’s draagt bij aan het voorkomen overgewicht en obesitas. Daardoor groeit onze jeugd op tot een gezonde generatie. Een gezonde toekomst begint bij een gezonde jeugd.

JOGG richt zich op vier thema’s

  1. Drinkwater
  2. Gratis Bewegen: gewoon doen!
  3. Groente…zet je tanden er in
  4. Slaap lekker

 

Tips voor thuis

De wereld waarin kinderen opgroeien zit vol met verleidingen. Speelt jouw kind nog een potje voetbal online, of is het tijd voor een herkansing op straat? Geef je jouw kind een pakje koekjes mee of zijn snoeptomaatjes net zo lekker? JOGG werkt aan een gezonde leefstijl voor kinderen en jongeren in Zandvoort. Samen zetten we ons in om gezond eten, drinken en bewegen makkelijk én leuk te maken. In deze folders vind je handige tips voor thuis en voor op school.

Download hier de folder met tips voor thuis

Download hier het boekje Trommel zonder Rommel

Meer informatie en vragen

Wil je meer weten over JOGG? Dan kan je terecht bij JOGG-regisseur Joost Groenewegen