HomePositieve Sportcultuur

Positieve Sportcultuur

Overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos kunnen sporten. Dat is één van de centrale ambities van het landelijk Sportakkoord. Herealiseren én behouden van een positieve sportcultuur vraagt om actieve aandacht van alle betrokkenen in de club. 

Team Sportservice splitst positieve sportcultuur in twee thema’s met ieder een eigen definitie:​ 

1. Veilig Sportklimaat

Clubs voeren beleid om incidenten te voorkomen en waar nodig aan te pakken als deze zich voordoen. Het beleid is gericht op bewustwording en het voorkomen van onwenselijk gedrag op en rond het sportveld. Denk hierbij aan het opleiden van een vertrouwenscontactpersoon (VCP), het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en het opstellen van gedragsregels en een incidentenprotocol. ​

2. Sociale veiligheid en inclusie

Het scheppen van een sociaal veilige sportcultuur waarin iedereen zich welkom voelt, ongeacht leeftijd, afkomst, huidskleur, seksuele voorkeur, gender en geestelijke of lichamelijke beperking. Binnen dit thema richt Team Sportservice zich op alle acties in en om het sportveld om sporters met plezier een leven lang te laten sporten. Dit doen we enerzijds door bewustwording te creëren bij trainers, coaches, sporters en ouders en anderzijds door het organiseren van inspiratiesessies voor trainers.

Heb je een vraag over één van de onderwerpen. Neem dan contact op met een van onze de clubadviseurs:

Meer weten

Veilig Sportklimaat

Sport moet voor iedereen aangenaam, plezierig en veilig zijn. Daarom streven we naar een sportomgeving die…

Meer weten

Sociale veiligheid en inclusie

Is jouw vereniging al inclusief? Kan echt iedereen binnen de vereniging meedoen met sporten en bewegen,…