HomeAdvies

Advies

Team Sportservice Krimpenerwaard is het lokale sportloket voor gemeente Krimpenerwaard. We zijn er voor de inwoners om ze te informeren, adviseren en begeleiden op sportgebied en leefstijl. We organiseren wekelijks vele projecten en activiteiten voor alle inwoners, van jong tot oud, in samenwerking met onze maatschappelijke partners. Zo willen we alle inwoners maximaal laten profiteren van de positieve effecten die het met zich meebrengt; op het vlak van plezier, mentale en fysieke gezondheid en het bieden van een sociaal netwerk.

Vitale sport- en beweegaanbieders

Team Sportservice Krimpenerwaard is er voor alle sportaanbieders in de gemeente.

Lees meer

Actieve en gezonde jeugd

De basis voor een actieve en gezonde levensstijl wordt al heel jong gelegd. Daarom is Team Sportservice Krimpenerwaard  er voor het bewegingsonderwijs, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen.

Lees meer

Gezond meedoen

Bewegen is goed, meer bewegen is beter. Samen met partners zoals fysiotherapeuten en sport- en beweegaanbieders zorgen wij ervoor dat er zoveel mogelijk inwoners deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten en daardoor een gezonde(re) levensstijl ontwikkelen.

Lees meer