HomeVergoedingenSportakkoord Krimpenerwaard

Sportakkoord Krimpenerwaard

Op 14 december 2022 werd het Nationaal Sportakkoord herijkt. Ook in Krimpenerwaard zijn wij – de partners in het lokaal Sportakkoord – hiermee aan de slag gegaan. De coördinator Sport en Preventie heeft een eval­uatie verspreid onder de ondertekenaars van het eerste lokale Sportakkoord. Het oude en nieuwe kernteam, bestaande uit sportaanbieders, maatschap­pelijke instellingen en gemeente, is met de uitkomsten van deze evaluatie aan de slag gegaan om nieuwe ambities en uitdagingen te bespreken en concrete ideeën uit te wisselen. Het resultaat hiervan is samengevoegd in dit document. Hierin formul­eren wij onze gezamenlijke opgaves en ambities op het gebied van sport en bewegen in Krimpenerwaard.

Het ‘Kracht van Sportakkoord’ verbindt ambities van verschillende organisaties die op een of andere manier actief (willen) zijn op het vlak van sport en bewegen. Het geeft door gemeenschappelijke ambities en nieuwe initiatieven & vormen van samenwerking een extra impuls aan het beleid op het vlak van sport en bewegen.

‘Kracht van Sportakkoord’ 2023-2026

Coördinatie en Kernteam

Om acties te laten voortvloeien uit deze ambities is een coördinator Sport en Preventie nodig gebleken. Deze functie wordt uitgevoerd door de regiocoördinator van de buurtsportcoaches in Krimpenerwaard, met ondersteuning vanuit een kernteam. Het kernteam bestaat uit afvaardigingen vanuit verschillende domeinen, zoals de gemeente Krimpenerwaard, Team Sportservice, welzijn, sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, cultuur, onderwijs en zorg.

Als lid van het kernteam ben je één van de ambassadeurs van het ‘Kracht van Sportakkoord’ én beoordeel je onder andere de aanvragen voor het stimuleringsbudget. Je vertegenwoordigt jouw domein en bent daarmee de stem van jouw achterban, maar je kan ook relevante informatie uit het kernteam met jouw achterban delen. Daarom is het belangrijk dat een kernteamlid overstijgend denkt, in het belang van de gehele gemeente. Daarnaast neemt een beleidsambtenaar de rol van secretaris op zich. De secretaris notuleert afspraken en vergaderingen en houdt de uitgaven bij. Het kernteam komt elke 8 weken bij elkaar om de voortgang te bespreken en de initiatieven voor het stimuleringsbudget te beoordelen.

Oproep: nieuwe kernteamleden gezocht!

Het kernteam van het Sportakkoord is op zoek naar nieuwe leden. Graag willen wij dat het kernteam wordt aangevuld vanuit de volgende domeinen: onderwijs, zorg, cultuur en commerciële sportaanbieders. Eens in de 8 weken komt het kernteam samen voor overleg. Data en tijdstip in overleg. Geïnteresseerd? Of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Joyce van der Sloot, coördinator Sport & Preventie, via: jvdsloot@teamsportservice.nl of 06–21913917.

Stimuleringsbudget Sportakkoord

2024: €42.000
2025: €42.000
2026: €30.000

Het beschikbare budget is bedoeld voor activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen uit het ‘Kracht van Sport’ akkoord. Vergeet niet om de spelregels en beoordelingscriteria door te nemen voordat je aan de aanvraag begint.

Voorbeelden Sportakkoord

Hieronder vind je enkele geslaagde voorbeelden die dankzij het stimuleringsbudget van het Sportakkoord Krimpenerwaard zijn uitgevoerd. Ben jij de volgende die zijn of haar idee/initiatief realiseert?

 1. Plus één toernooi BC Blue Sky – Ieder lid kon een introduce, iemand die nog niet badmintont, meenemen. Jong, oud, lid, herintreder of spontane nieuweling. Ze waren er allemaal. Het doel was om mensen die niet sporten met elkaar in contact te brengen en de drempel tot sporten te verlagen. Want sporten is gezond, leidt tot ontmoetingen én verbindt. Hiermee wil de vereniging nieuwe leden werven en huidige leden binden.
 2. Cursus Fundamentals – Om de deskundigheid van trainers te bevorderen is er een aanvraag bij het Sportakkoord gedaan voor een fundamentals workshop. Hierdoor worden de trainingen naar een hoger niveau gebracht, waardoor nog meer leden met plezier kunnen sporten en bewegen.
 3. Nieuw sportmateriaal – Een vereniging kampte met het probleem dat hun materialen en attributen flink verouderd waren. Door stimuleringsbudget aan te vragen bij het Sportakkoord Krimpenerwaard hebben zij hun netten, palen aan antennes kunnen vervangen. Niet alleen de vereniging, maar ook alle andere partijen, zoals scholen, die gebruik maken van de zaal hebben hier profijt van.
 4. Leefstijltraject Fit@LIFE – Met Fit@LIFE gaan inactieve inwoners de uitdaging aan om in 10 weken fitter en gezonder te worden. Naast wekelijkse sportlessen leren zij in 5 lessen ook meer over het belang van gezonde voeding. Het doel hiervan is dat de deelnemers uiteindelijk richting structureel sport- en beweegaanbod worden begeleid.
 5. Kosten promotiemateriaal – Om nieuwe leden te werven is er door een vereniging een ledenwervingsactie opgezet. De gemaakte kosten bestaan uit: ontwerpen van de folder, drukken van de folder en het verspreiden hiervan via lokale media, zoals Het Kontakt.

Beoordelingscriteria

De criteria die bij de beoordeling en toekenning van het stimuleringsbudget worden gehanteerd, zijn:

 1. In welke mate dragen de activiteiten/het project duurzaam/structureel bij aan de doelstellingen/ambities van het ‘Kracht van Sport’ akkoord?
 2. In hoeverre is er sprake van borging van de activiteit/het project en de te behalen doelstellingen na afloop van de periode waarvoor een bijdrage wordt aangevraagd (ook financieel)?
 3. In hoeverre wordt door organisaties samengewerkt?
 4. Hoe groot is de eigen inzet en/of (financiële) bijdrage van de aanvrager?
 5. Komt het initiatief ten goede van Krimpenerwaard en/of zijn inwoners?
 6. Valt het initiatief en de uitvoering ervan binnen de wet- en regelgeving?
 7. Doorkruist het initiatief geen bestaande projecten of activiteiten?
 8. Indien het een al bestaand project of activiteit betreft is het dan een aanvulling, verbreding, doorontwikkeling of innovatie?

Spelregels aanvragen

Start de aanvraag!

Beoordelingstermijn

Het kernteam komt eens in de acht weken bij elkaar. Dan bespreken zij de voortgang én worden de binnengekomen aanvragen beoordeeld. Na goedkeuring vanuit het kernteam wordt het toegekende bedrag zo snel mogelijk uitgekeerd.

Services Sportakkoord

Sportaanbieders hebben te maken met veel uitdagingen. Hoe houd je je sportclub vitaal? Met tevreden sporters en voldoende vrijwilligers/medewerkers. Binnen het Sportakkoord zijn er services beschikbaar om jouw sportclub of onderneming verder te laten groeien.

Er zijn ruim 250 services beschikbaar. Onder andere op de volgende thema’s zijn er services beschikbaar:

 • Duurzame accommodatie
 • Jouw sportclub klaar voor de toekomst
 • Ledenbinding
 • Presteren met communiceren
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Voorlichting sportiviteit en respect
 • Sociaal veilige sportomgeving
 • Inclusie en diversiteit
 • Gezonde sportomgeving

Daarnaast zijn er diverse trainingen en workshops voor ondernemers, clubbestuurders, clubkader en trainer-coaches, denk aan: Omgaan met pesten, diverse sport specifieke trainersopleidingen, Nijntje beweegdiploma, Code goed sportbestuur en Een beetje opvoeder.

De lokale clubondersteuner, Ruben van Zeijl, kan je adviseren welke service past bij jouw wensen. Je kunt hem bereiken op rvanzeijl@teamsportservice.nl of door te bellen naar 06-16919074.

Vragen?

Hulp nodig bij de aanvraag? Benieuwd of jouw idee/initiatief in aanmerking komt voor stimuleringsbudget? Of wil je meer informatie over (de mogelijkheden van) het Sportakkoord? Neem dan gerust contact op met Joyce van der Sloot, coördinator Sport & Preventie. Hieronder vind je haar contactgegevens.

Joyce van der Sloot