HomeAdviesEen actieve en gezonde jeugd

Een actieve en gezonde jeugd

De basis voor een leven lang bewegen wordt al heel jong wordt gelegd. En hoe jonger iemand met beweging bezig is, hoe meer impact het heeft op alle ontwikkelingsdomeinen. Daarom is Team Sportservice Krimpenerwaard er ook voor het onderwijs in de gemeente!

De Buurtsportcoach

Door veel, veelzijdig en gevarieerd bewegen leren kinderen hoe ze hun lichaam kunnen gebruiken en motorisch competent te worden en competent te voelen. De buurtsportcoach adviseert en ondersteunt daarom het bewegingsonderwijs, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen etc.

Het kind mag stap voor stap zijn motoriek ontwikkelen, bouwt zelfvertrouwen op en heeft het leuk met zijn vriendjes. Ontwikkelen is de basis, presteren mag maar staat zeker niet op nr. 1.

Om dit te realiseren gebruikt de buurtsportcoach de uitgebreide kennis binnen het complete Team Sportservice netwerk van lokale kantoren in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Met elkaar zetten we nieuwe activiteiten op die aansluiten bij de doelgroep en zorgen voor (nog) meer beweging in de gemeente Krimpenerwaard.

Kosten: Kosteloos advies


MQ Scan

De MQ Scan meet de motorische ontwikkeling van een kind. De MQ Scan bestaat uit een compacte beweegbaan die volgens specifieke instructies wordt opgebouwd met standaard materialen uit een gymzaal. De afgelegde tijd geeft aan hoe een kind motorisch scoort ten op opzichte van het gemiddelde.

De groepsleerkracht, LO-docent of buurtsportcoach kan circa 30 kinderen in een uur scannen met de mobiele app. Kinderen vinden de beweegbaan leuk om te doen en worden idealiter 2 keer per jaar gescand om de ontwikkeling van de motorische vaardigheden te monitoren. De scan neem je af met een app en de resultaten staan direct online.

Kosten: €250,00 per jaar


Fit4kids

Fit4kids is een project waarbij we alle kinderen en ouders in het basisonderwijs bewust willen maken van het een belang van een gezonde leefstijl. We richten ons hierbij op 2 pijlers: voldoende lichaamsbeweging en gezonde voeding.

Dit betekent de basisschool zelf kiest aan welke activiteiten ze willen deelnemen. Op deze manier kan iedere school zelf bepalen waar dat schooljaar de focus ligt.

In het begin van het schooljaar krijgen de scholen een keuzemenu. Aan de hand van dit menu kiest een school, afhankelijk van de grootte van de school en de wensen die ze hebben, een aantal activiteiten. Samen met de buurtsportcoach kijken we vervolgens naar de concrete invulling van deze activiteiten.

Voorbeelden:

  • Krullenkaart
  • Workshop Smaakwater
  • Workshop Gezonde lunch
  • Pauze beweegactiviteit
  • Workshop Buitenspelen

Kosten: Kosten hangen af van de diensten/producten die er worden afgenomen.


(S)cool on Wheels

(S)Cool on Wheels is een voorlichtingsproject waarbij een docent in de klas laat zien hoe het is om een beperking te hebben. Leerlingen leren daardoor spelenderwijs dat als je een beperking hebt heel erg veel mogelijk is! Ze ervaren zelf hoe het is om in een rolstoel te zitten en gaan met elkaar de uitdaging aan tijdens een potje rolstoelbasketbal. Ook gaan ze, na het zien van indrukwekkende voorbeelden, met elkaar in discussie over hoe het is om met een beperking te leven.

Een clinic van (S)Cool on Wheels is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 15 jaar. Deelname aan een clinic is voor basisscholen gratis mits er een sponsor is.

Kosten: €335 per dagdeel 1 docent €435 per dagdeel 2 docenten


Move Mates

Move Mates leidt kinderen uit groep 7 op tot speelpleincoach. Zij organiseren en begeleiden, met behulp van speciale speelpleinkaarten, allerlei beweegactiviteiten op het schoolplein. Het resultaat: een pauze vol beweging, plezier en persoonlijke ontwikkeling. Met Move Mates worden pauzes weer leuk voor ieder kind!

Speelpleincoaches 

Leerlingen uit groep 7 en/of 8 spelen binnen Move Mates een hele belangrijke rol. De buurtsportcoach van Team Sportservice leidt ze op tot speelpleincoach. De ‘opleiding’ bestaat uit één theorieles, drie praktijklessen en één evaluatieles. Tijdens de lessen leren de leerlingen spelactiviteiten opzetten, hoe ze andere leerlingen kunnen betrekken en hoe ze moeten handelen bij conflictsituaties. Na de theorieles en twee praktijklessen gaan de leerlingen ‘stagelopen’ op het plein. De buurtsportcoach komt langs om hen te coachen en feedback te geven. De kinderen die het traject hebben afgerond krijgen een certificaat.

Per pauze zijn, afhankelijk van de beschikbare ruimte op het schoolplein, twee tot vier speelpleincoaches actief. Speelpleincoaches zijn herkenbaar door de speciale speelpleincoach-hesjes dragen. Ze begeleiden activiteiten en vormen het aanspreekpunt voor leerlingen die daaraan deel willen nemen. TSO-medewerkers en overblijfouders ondersteunen de coaches bijvoorbeeld bij conflictsituaties.

Kosten: €750,00