HomeDoelgroepenClubondersteuning

Clubondersteuning

Team Sportservice biedt oplossingen voor complexe problemen van sportaanbieders en de regioverbinder in de provincie. Door gebruik te maken van beschikbare kennis, producten, data en landelijke ontwikkelingen is Team Sportservice een prikkelende en verbindende partner. Wij werken samen met sportclubs, gemeenten, sportbonden en bedrijven op lokaal, regionaal en provinciaal niveau.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief clubondersteuning

Servicelijst NOC*NSF

Wat kunnen wij voor je betekenen

Coördinator Sport & Preventie
De coördinator sport en preventie is aanjager, motivator en verbinder vanuit het kernteam van het Sportakkoord 2.0. Het kernteam bestaat uit een afvaardiging van verenigingen, welzijn, scholen en andere maatschappelijk betrokken organisaties. Burgers, sportverenigingen, maar ook alle andere maatschappelijk betrokken organisaties kunnen een aanvraag / initiatief indienen bij het Sportakkoord. Het kernteam beoordeelt de aanvraag. De coördinator sport en preventie zorgt er met de kernteamleden voor dat er voldoende aanvragen worden ingediend die een bijdrage leveren aan de doelstellingen uit het Sportakkoord. Ook verbindt de coördinator de verschillende onderdelen in de Brede SPUK-regeling, namelijk gezondheid en bewegen en sport.

Clubondersteuner
De clubondersteuner weet wat er speelt bij sportverenigingen en maatschappelijke organisaties (die actief zijn met bewegen en sport). Hij adviseert en ondersteunt bij vragen over uitvoering en beleid. Hierbij kun je denken aan nieuw aanbod voor verschillende doelgroepen, accommodatie vraagstukken, werving vrijwilligers,  het efficiënter besturen van de vereniging, verduurzaming, veilig sportklimaat, etc. De clubondersteuner is het eerste aanspreekpunt voor deze organisaties met als doel de inwoners van de gemeente Krimpenerwaard meer te laten bewegen.

Rookvrije sportaccommodatie
Het NOC*NSF heeft samen met de sportbonden en het ministerie van VWS de ambitie geformuleerd dat in 2025 alle sportclubs en sportevenementen rookvrij zijn. Momenteel zijn er al meer dan 2.500 sportclubs geregistreerd rookvrij. Wil jij ook dat jou sportaccommodatie rookvrij is? Maar weet je niet waar je moet beginnen? Neem dan contact op met onze clubondersteuner Ruben. Hij helpt je graag verder. Klik hier voor meer informatie over dit thema.

Heeft jouw club een uitdaging?

Neem contact op!

Ruben van Zeijl

Relevante links

Clubondersteuning door Team Sportservice
Maatschappelijke thema’s vanuit het NOC*NSF
Verduurzamen van sportaccommodaties (landelijke BOSA-regeling)
Verklaring omtrent gedrag
Sportakkoord 2023-2026
Jeugdfonds Sport & Cultuur + Volwassenfonds