HomeVergoedingenTegemoetkoming zwemles kinderen met een beperking

Tegemoetkoming zwemles kinderen met een beperking

De Gemeente Krimpenerwaard vindt het belangrijk dat alle kinderen zwemles kunnen volgen. Sommige kinderen moeten vanwege een beperking speciaal zwemonderwijs volgen. De kosten hiervoor liggen hoger dan die van regulier zwemonderwijs. Als tegemoetkoming in de kosten voor speciaal zwemonderwijs is er een eenmalige vergoeding beschikbaar. Dit is de regeling: ‘Tegemoetkoming voor zwemles voor kinderen met een beperking’. 

Voor wie is deze regeling? 

Met de regeling worden ouders van kinderen die vanwege een beperking speciaal zwemonderwijs moeten volgen, ondersteund. Voorwaarde is dat het kind woonachtig is in de gemeente Krimpenerwaard en tussen de 0 en 18 jaar oud is. Of een kind speciaal zwemonderwijs moet volgen vanwege een beperking is niet altijd even makkelijk te beoordelen. Het gaat vaak om kinderen die vanwege een fysieke- of mentale beperking niet in staat zijn om de reguliere zwemlessen te volgen. Dit is door de zwemlesaanbieder bevestigd. Hierbij gaat het bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, om kinderen met een motorische beperking, beperking in horen of zien, verstandelijke beperking, stoornis in het autistisch spectrum, epilepsie of groeiachterstand. 

Wat houdt de regeling in? 

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de kosten van de speciale zwemlessen, met een maximum van 750 euro. De tegemoetkoming kan slechts eenmalig worden toegekend. In de gemeente Krimpenerwaard kunnen alle gezinnen die niet genoeg geld hebben om de contributie of het lesgeld van hun kind te betalen, gebruik maken van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. De regeling ‘tegemoetkoming voor zwemles voor kinderen met een beperking’ is een extra regeling. Deze wordt ook uitgevoerd via het Jeugdfonds Sport & Cultuur, maar kan ongeacht het inkomen van het gezin worden aangevraagd.  

Regeling Tegemoetkoming zwemles voor kinderen met een beperking

 Hoe werkt het indienen van een aanvraag? 

  1. Neem contact op met de intermediair van deze regeling. Momenteel is dat Buurtsportcoach Aangepast Sporten Debby de Graaf (ddegraaf@teamsportservice.nl of 06–38925720). Samen wordt gekeken naar een passende zwemlesaanbieder voor jouw zoon of dochter en bespreken jullie of hij/zij in aanmerking komt voor deze regeling. Hierbij wordt niet gekeken naar het (besteedbaar) inkomen, maar wel naar onderwerpen, zoals:
  2. Heeft het kind een fysieke of verstandelijke beperking, waardoor hij of zij niet in staat is om regulier zwemonderwijs te volgen?
    1. Heeft de zwemlesaanbieder bevestigt dat het kind speciaal zwemonderwijs moet volgen? Om dit aan te tonen is een schriftelijk advies of bevestiging van de betreffende aanbieder nodig. 
    2. De intermediair bepaalt op basis van deze informatie of je in aanmerking komt voor de regeling. Indien akkoord dient de intermediair de aanvraag in bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Als ouder/verzorger is het niet mogelijk om zelf een aanvraag in te dienen.
  3. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur neemt de aanvraag binnen 3 weken in behandeling. 
  4. Je wordt door de intermediair ingelicht over de goed- of afkeuring van de aanvraag. Bij goedkeuring moet het kind binnen 3 maanden met de activiteit starten. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt het lesgeld direct aan de zwemlesaanbieder.

Aanvraag indienen

Neem contact op met Debby de Graaf voor het indienen van een aanvraag. Zij is intermediair voor de ‘zwemlesregeling kinderen met een beperking’ en buurtsportcoach Aangepast Sporten bij Team Sportservice Krimpenerwaard. Je kunt ook bij haar terecht voor vragen of extra informatie over deze regeling. Neem gerust contact met haar op. Zij helpt je graag verder!

Debby de Graaf

Informatie voor zwemlesaanbieders 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur heeft met enkele zwemaanbieders al afspraken gemaakt voor de regeling ‘Tegemoetkoming zwemles voor kinderen met een beperking’. Sta jij ervoor open om in de toekomst ‘speciaal’ zwemonderwijs aan te bieden of heb je vragen over deze regeling? Neem dan contact op met Debby de Graaf.