HomeVergoedingen

Vergoedingen

De gemeente Krimpenerwaard kent verschillende (financiële) vergoedingen, waaronder het Jeugdfonds Sport & Cultuur, Volwassenenfonds & Sportakkoord.

Jeugdfonds Sport & Cultuur & Volwassenenfonds

Als inwoner van de gemeente Krimpenerwaard graag deelnemen aan een sportieve of culturele activiteit, maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur of Volwassenenfonds helpt! Zij betalen de contributie of het lesgeld!

Meer informatie

Sportakkoord

Het Sportakkoord is tot stand gekomen door een samenwerking tussen sportverenigingen, welzijnsorganisaties, onderwijs, gemeente en ondernemers. Het akkoord bestaat uit doelstellingen, afspraken en acties op het gebied van sport, gezondheid & preventie. Initiatieven die bijdragen aan één of meerdere thema’s/doelstellingen kunnen ondersteuning ontvangen in de vorm van stimuleringsbudget.

Meer informatie

Tegemoetkoming zwemles kinderen met een beperking

De gemeente Krimpenerwaard vindt het belangrijk dat alle kinderen zwemles kunnen volgen. Sommige kinderen moeten vanwege een beperking speciaal zwemonderwijs volgen. De kosten hiervoor liggen hoger dan die van regulier zwemonderwijs. Als tegemoetkoming in de kosten voor speciaal zwemonderwijs is er een eenmalige vergoeding beschikbaar. Dit is de regeling ‘Tegemoetkoming zwemles voor kinderen met een beperking’. 

Meer informatie