HomeEen tegen Eenzaamheid

Een tegen Eenzaamheid

Veel inwoners hebben last van eenzaamheidsgevoelens

Uit onderzoek blijkt dat 46% van de volwassenen matig tot ernstig eenzaam en zelfs 12% van de volwassenen ernstig eenzaam is. Ook onder jongeren komt eenzaamheid veel voor. Uit de jeugdenquête (2019) bleek dat 27% van de pubers zich soms tot vaak eenzaam voelen. Door de coronamaatregelen is het gevoel van eenzaamheid alleen maar toegenomen.

Samen kunnen we eenzaamheid doorbreken

Om een complex maatschappelijk probleem als eenzaamheid terug te dringen is een brede samenwerking nodig. Daarom is de Alliantie Samen tegen Eenzaamheid Haarlemmermeer opgericht. Met deze Alliantie slaan gemeente, ondernemers, bedrijven, sport-, cultuur-, welzijn- en zorgpartijen de handen ineen. Met het ondertekenen van de verklaring beloven organisaties zich in te zetten om eenzaamheid te voorkomen en verminderen. Hoe meer organisaties zich aansluiten hoe meer aandacht, bewustwording en actie er ontstaat voor het onderwerp eenzaamheid. Hier lees je welke organisaties en bedrijven inmiddels aangesloten zijn bij de aliantie. 

De Alliantie heeft een gezamenlijk actieplan ‘Samen tegen Eenzaamheid’ opgesteld voor de periode 2020-2023. Het actieplan richt zich op de volgende doelen:

  • Maatschappelijke bewustwording creëren voor eenzaamheid onder alle inwoners;
  • Het taboe op eenzaamheid doorbreken en eenzaamheid bespreekbaar maken;
  • Zorgen dat de (lokale) samenleving meer – en meer vanzelfsprekend – naar elkaar omkijkt;
  • Zorgen dat alle inwoners in Haarlemmermeer actief mee kunnen doen en zich met elkaar gericht inzetten op het realiseren van zingeving ( je nuttig voelen, aanboren intrinsieke motivatie), inclusie en integratie.

Wil jouw vereniging nog meer doen tegen eenzaamheid? Het onderwerp ‘eenzaamheid’ op de agenda te zetten is vaak de eerste stap. Daarnaast informatie en kennis delen, het eigen netwerk inschakelen en waar mogelijk zelf activiteiten organiseren die helpen bij het verminderen van eenzaamheid. De inzet voor de Alliantie is naar eigen inzicht te bepalen en in te delen. Uiteraard levert het ook veel op, zoals het vergroten van kennis over eenzaamheid en het uitbreiden van jouw netwerk. Er zijn geen kosten aan verbonden om je aan te sluiten bij de Alliantie. maar we vragen wel een actieve inzet. Wil jouw vereniging iets doen tegen eenzaamheid, meld je dan aan via deze link.

Hier lees je meer over Alliantie samen tegen eenzaamheid. 

Welke bijdrage kan jouw vereniging leveren?

Hoe bekwaam zijn jouw trainers in het begeleiden van kinderen en jongeren? Voor veel trainers is het lastig om alle sporters te stimuleren en te motiveren. En juist met deze vaardigheden zorg je ervoor dat niemand buiten de groep valt en iedereen zich welkom voelt. Dit soort situaties labelen we vaak niet als eenzaamheid, maar zijn dit wel degelijk of het kan erop uitdraaien. Team Sportservice begeleidt trainers en coaches op pedagogisch en didactisch gebied:

Vragen

Meer informatie over de aanpak vind je op de website van de gemeente Haarlemmermeer. Heb je vragen of weet je niet precies wat jouw bijdrage als sportorganisatie kan zijn, neem dan contact op met de projectleider of de expert eenzaamheid via de e-mail.

 

0
YOUR CART
  • No products in the cart.