HomeAccommodatie

Accommodatie

Alle verenigingen hebben een accommodatie nodig voor hun sport en beweegaanbod. De beschikking tot en zeggenschap over de accommodatie kan echter nogal verschillen. Voor het verduurzamen , een rookvrij complex, of (her)vestiging tot een gezonde kantine, kunnen wij je verder helpen.

Heb je een vraag over één van onderstaande onderwerpen. Neem dan contact op met de verenigingsondersteuner via e-mail of telefonisch op 023-2055500.

Ondersteuningstrajecten

Meer weten

Eenvoudig energie besparen

De stijgende energieprijzen hebben ook voor sportverenigingen (financiële) gevolgen. Dit is daarom het moment om het…

Meer weten

Steunmaatregelen voor sportclubs bij (te) hoge energielasten

Samen met partners uit de sportsector heeft NOC*NSF de afgelopen maanden herhaaldelijk aandacht gevraagd voor de…

Meer weten

Begeleidingstrajecten voor verduurzamen sportaccommodatie

Ben jij eigenaar of beheerder van een sportaccommodatie? Dan heb je vast te maken met steeds…

Meer weten

Inventarisatie stijgende energielasten

Momenteel zien we een enorme stijging van de energielasten. Dit merken we allemaal op één of…

Meer weten

Energieloket Haarlemmermeer

NMCX Centrum voor Duurzaamheid is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor het verduurzamen van de…

Meer weten

Compensatie hogere onroerendezaakbelasting (OZB) sportorganisaties

Ook in 2022 kan er gebruik gemaakt worden van de subsidieregeling ‘Compensatie verhoging onroerendezaakbelasting sportorganisaties’. Deze…

0
YOUR CART
  • No products in the cart.