HomeInventarisatie stijgende energielasten

Inventarisatie stijgende energielasten

Momenteel zien we een enorme stijging van de energielasten. Dit merken we allemaal op één of andere manier en mogelijk heeft ook de vereniging er last van. In opdracht van de gemeente inventariseren we de gevolgen van de stijging van energiekosten en onderzoeken we welke behoefte er is bij sportorganisaties.

Tegemoetkoming Energiekosten

Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EKZ) geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan hoe de regeling voor energie-intensieve mkb-bedrijven, de Tegemoetkoming Energiekosten, er in hoofdlijnen uit gaat zien.

De belangrijkste criteria voor de Tegemoetkoming Energiekosten worden:

  • de onderneming staat ingeschreven in het handelsregister (dit kan een sportclub zijn);
  • het bedrijf verbruikt tenminste 5.000 m3 gas of 50.000 KWh elektriciteit;
  • minimaal 12,5% van de omzet bestaat uit energiekosten;
  • de tegemoetkoming betreft 50% van de kosten boven een drempelprijs (€ 1,1/m3 gas, € 0,35/KWh elektriciteit);
  • de tegemoetkoming bedraagt maximaal € 160.000;
  • uitbetaling vindt op zijn vroegst plaats in het tweede kwartaal van 2023.

Wat betekent dit voor sportorganisaties?

Een deel van de sportsector wordt met deze maatregel geholpen, maar een deel ook niet. Dit laatste geldt o.a. voor de groep sportaanbieders die tussen het prijsplafond voor huishoudens en de ondergrens van de TEK-regeling vallen. Bovendien is het genoemde maximale bedrag niet voldoende voor grootverbruikers zoals zwembaden en kunstijsbanen.

Al geruime tijd vraagt ook NOC*NSF, samen met andere partners uit de sportsector, aandacht voor de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van de sport als gevolg van de explosief gestegen energielasten. Onlangs stuurde NOC*NSF hierover een brief naar de minister.  De Tweede Kamer heeft de regering inmiddels opgeroepen om sportaccommodaties te betrekken bij de regeling die voor (energie-intensieve) mkb’s wordt opgetuigd.

Het is bemoedigend dat de minister in de brief aangeeft dat nog wordt bezien welke oplossing passend is voor de (semi-)collectieve sector. In aanloop naar het sportdebat in de Tweede Kamer op 28 november blijft NOC*NSF nadrukkelijk pleiten voor een oplossing voor de totale sportsector. De sportsector kijkt daarbij ook naar de gemeenten, omdat deze dichter bij de sportaanbieders staan.

Wat zijn de gevolgen voor jouw vereniging?

Om deze reden is het van belang de gemeente een goed beeld te geven van de gevolgen van de stijgende energielasten voor jouw vereniging.  Vul daarom onderstaande korte vragenlijst in. Neem bij vragen contact op met verenigingsondersteuner Kevin Karper via e-mail. 

 

Vragenlijst stijgende energiekosten

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
De hoogte van de energietarieven zijn niet te beïnvloeden. Je kunt wel besparen op het energieverbruik. Team Sportservice Haarlemmermeer organiseert bij voldoende interesse een (digitale)bijeenkomst verduurzamen, waarin we kijken naar snelle en goedkope besparingsmogelijkheden.

 

0
YOUR CART
  • No products in the cart.