HomeVoor jouSportclubs

Sportclubs

Team Sportservice weet wat er speelt bij clubs, in de clubhuizen en op de velden. Clubs dragen bij aan het creëren van een gezonde en vitale samenleving en gelden als een echte ontmoetingsplek. Het is ook een plek waar de basis tot een leven lang bewegen wordt gelegd. Toch hebben clubs te maken met uitdagingen die het vervullen van deze maatschappelijke rol in de weg kunnen staan. Bijvoorbeeld een teruglopend ledenaantal, een tekort aan vrijwilligers of het gebrek aan een beleidsplan met daarin een duidelijke visie. De clubondersteuner van Team Sportservice, Mieke Regelink, staat klaar om jouw club te helpen bij het oplossen van bestuurlijke en organisatorische uitdagingen.

Team Sportservice ondersteunt clubs en andere sportaanbieders volgens de zes pijlers van een vitale sportaanbieder volgens het Mulier Instituut, te weten: financiën, leden, kader, beleid, accommodatie en maatschappelijke oriëntatie. Binnen deze thema’s kan Team Sportservice besturen, individuele bestuursleden, trainers en vrijwilligers ondersteunen, coachen of begeleiden.

Daarnaast kunnen wij vanuit ons netwerk verbindingen leggen en jullie club met de juiste personen, instanties, (onderwijs)instellingen of bedrijven in contact brengen.

Contactpersoon

Neem bij vragen contact op met Mieke Regelink via e-mail

 

Meer weten

Kader en vrijwilligers

Vrijwilligers zijn de hoeksteen van het Nederlandse verenigingsleven. Hoewel er steeds meer betaalde krachten hun intrede…

Meer weten

Leden en sportaanbod

Leden zijn de basis van de vereniging, zonder leden of deelnemers is er geen bestaansrecht. Maar…

Meer weten

Financiën en wet- en regelgeving

Financiën, wet- en regelgeving hebben een enorme invloed op de continuïteit van een vereniging of sportorganisatie.…

Meer weten

Accommodatie

Alle verenigingen hebben een accommodatie nodig voor hun sport en beweegaanbod. De beschikking tot en zeggenschap…

Meer weten

Beleid en strategie

Regeren is vooruit zien. Een goed beleid en heldere visie vergemakkelijkt het besturen van een vereniging.…

Meer weten

Positieve Sportcultuur

Overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos kunnen sporten. Dat is één van de centrale ambities van het Nationaal Sportakkoord. Het realiseren…

Meer weten

Sportakkoord Aalsmeer

Heb jij een geweldig idee om inwoners van de gemeente Aalsmeer meer te laten sporten en…