HomeAccommodatie

Accommodatie

Alle verenigingen hebben een accommodatie nodig voor hun sport en beweegaanbod. De beschikking tot en zeggenschap over de accommodatie kan echter nogal verschillen. Voor het verduurzamen , een rookvrij complex, of (her)vestiging tot een gezonde kantine, kunnen wij je verder helpen.

Vragen

Heb je vragen neem dan contact op het Rene Romeijn via e-mail.

Bekijk hieronder de ondersteuningsmogelijkheden>

Meer weten

Verduurzamen Sportaccommodatie

De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is bedoeld voor amateursportorganisaties. Deze organisaties kunnen subsidie aanvragen voor bouw- en…