HomeOver ons

Over ons

Team Aalsmeer

Team Aalsmeer is het lokale sportloket voor gemeente Aalsmeer en omstreken en informeert, adviseert en begeleidt mensen op sportgebied en leefstijl. Onze drijfveer is om écht ieder mens, en daarmee de maatschappij, maximaal te laten profiteren van de positieve effecten van sport en bewegen. Team Aalsmeer is ook actief in de regio Amstel- en Meerlanden, onder andere met het samenwerkingsverband Aangepast Sporten. Sportservice Aalsmeer wil bij alle inwoners van Aalsmeer een gezonde leefstijl stimuleren en hen plezier en voldoening laten ervaren in sport en bewegen door:

  • sport in de wijk te brengen;
  • sport en bewegen op en rond scholen te stimuleren;
  • sportverenigingen te versterken.

Door het versterken en het onderling verbinden van deze drie gebieden, kan iedereen van jong tot oud, naar eigen voorkeur aan sport- en beweegactiviteiten deelnemen. Hierbij wordt sport niet langer als doel op zich beoefend, maar wordt ook gebruikt als middel. Sport en bewegen brengen vele positieve effecten met zich mee. Op het vlak van plezier, mentale en fysieke gezondheid en het bieden van een sociaal netwerk.

Team Aalsmeer werkt nauw samen met de gemeente Aalsmeer, onze formele opdrachtgever. Omdat Aalsmeer een JOGG-gemeente is, zet Sportservice Aalsmeer zich in om gezonde keuzes makkelijk en aantrekkelijk te maken. Er vindt regelmatig overleg plaats over de voortgang van activiteiten.

Sportkracht12

Team Sportservice is onderdeel van Sportkracht12, het samenwerkingsverband van alle provinciale sportorganisaties. Met een sterk lokaal netwerk en kennis van de lokale praktijk helpt Sportkracht12 om de landelijke voornemens en plannen met betrekking tot sport en bewegen lokaal, regionaal en provinciaal uit te rollen.

Sportkracht12 maakt het verschil op sportclubs, in wijken, op pleintjes, in zorgcentra, op scholen en verbinden verenigingen, gezondheidsinstellingen en andere maatschappelijke partners om elke Nederlander in beweging te krijgen én houden. Ga voor meer informatie naar de website van Sportkracht12.

Ons team