HomeWhoZnext

WhoZnext

Wie weten er nou beter welke activiteiten voor jeugd leuk zijn, dan de jongeren zelf? Met WhoZnext geeft Team Sportservice jongeren tussen de 13 en 20 jaar de mogelijkheid invloed uit te oefenen op de activiteiten bij hun sportclub. Zij gaan deze activiteiten ook zelf met een team van vijf tot acht jongeren, onder begeleiding van een teamcoach, organiseren. Voor jongeren door jongeren dus!

De club wordt aantrekkelijk voor jongeren

Voor een (sport)club kan het soms lastig zijn om de jeugd te betrekken en behouden. Als spelend lid of als vrijwilliger. Met WhoZnext wordt de vereniging aantrekkelijker voor jongeren en je bereidt ze voor op een vrijwilligersfunctie. De jeugdleden worden zelf actief bij dit project betrokken. Zij gaan activiteiten organiseren voor anderen. Want jongeren weten vaak zelf het beste welke activiteiten leuk zijn!

Heb je interesse? Stuur een e-mail naar onze clubondersteuners.

Inhoud van WhoZnext

  1. Startbijeenkomst
    WhoZnext start met een bijeenkomst waarin het whoZnextteam uitleg krijgt over het project. De taken binnen het team worden toegelicht en verdeeld. Net als in een echt bestuur maken de jongeren kennis met rollen als voorzitter, secretaris en penningmeester. Tijdens een brainstorm komen er vele leuke ideeën voor activiteiten op tafel. Ook maken we tijdens de starttraining een aanvang met de organisatie van één van deze activiteiten. De jongeren ondervinden wat er allemaal komt kijken bij de organisatie van een evenement, zoals de PR, inkomsten en uitgaven, begeleiding en het maken van een draaiboek.
  2. Organiseren eerste activiteit
    Na de starttraining gaat het whoZnextteam zelfstandig, maar onder begeleiding van een coach van de club, aan de slag met het organiseren van hun eerste activiteit. Het streven is om jaarlijks in ieder geval twee activiteiten te organiseren.
  3. Extra trainingen
    Naast de basistraining is het mogelijk extra trainingen te organiseren, waarbij de jongeren extra hulpmiddelen en tips krijgen aangereikt. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: promotie van activiteiten of financiën. Ook het houden van een intervisiebijeenkomst na een jaar, behoort tot de mogelijkheden.

Voorwaarden

De club zorgt zelf voor een team van 5-8 enthousiaste jongeren en een teamcoach. Bij voorkeur stelt de club een budget van €100,- beschikbaar aan het WhoZnext-team, zodat ze leren omgaan met geld bij de organisatie van de activiteiten.

Kosten

Via het serviceaanbod van het Sportakkoord vraag je deze training gratis aan.

Optioneel: €15,- per whoZnexttrui en €10,- per t-shirt.

Extra informatie

WhoZnext kan niet alleen op de sportclub worden uitgevoerd, maar bijvoorbeeld ook op een middelbare school of een buurtcentrum. Het project kan door een club of bond zelfstandig worden aangevraagd. Het is op aanvraag mogelijk om een starttraining met meerdere clubs tegelijk te doen. WIl je meer informatie? Neem dan contact op met een van onze de clubadviseurs: