HomeLokaal Sportakkoord

Lokaal Sportakkoord

De Sportakkoorden Hollands Kroon, Den Helder en Schagen zijn samenwerkingen tussen sport- en beweegaanbieders, onderwijs, welzijn, zorg, bedrijfsleven en gemeente. Aanbieders kunnen (met andere partijen) afspraken maken voor nieuwe initiatieven en elkaar versterken door samenwerking. Vanuit het Rijk is een beperkt stimuleringsbudget beschikbaar voor de uitvoering daarvan.

Aanleiding voor het Sportakkoord

  • De motorische vaardigheid van kinderen is afgenomen
  • Er zijn groepen mensen die nooit of heel weinig sporten
  • Sportaccommodaties staan vaker leeg
  • Niet iedereen weet zich respectvol te gedragen langs de lijn
  • De traditionele sportverenigingen staan onder druk door minder leden en vrijwilligers
  • Met minder sporters in ons land staat de topsport onder druk

Wat kan het Sportakkoord voor jouw sportclub betekenen?

Het Sportakkoord is er om sport toegankelijk te maken voor iedereen in jouw gemeente. Via het lokale Sportakkoord spreken partijen uit de sport, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeente lokaal af hoe zij met elkaar de eigen sport- en beweegambities kunnen bereiken. Met als doel de toekomstbestendigheid van sport te vergroten. Van dit lokale Sportakkoord wordt een actieplan gemaakt. Iedere sportclub kan op elk moment instappen en meedoen.

Praat en discussieer mee op het Sportforum Noordkop

Een van de actiepunten uit het de lokale Sportakkoorden was een forum voor sportaanbieders. Een plek waar je vragen kunt stellen, discussies kunt voeren en je successen kunt delen. Team Sportservice heeft dit punt uit de actielijst opgepakt en uitgewerkt. Het forum voor de hele Noordkop is nu online en je kunt je aanmelden.

 

 

 

 

 

Nieuwe partners kunnen altijd aansluiten. Net als nieuwe actiepunten indienen. Lees alles over Sportakkoord Schagen, Sportakkoord Den Helder of het Sportakkoord Hollands Kroon. En lees bij wie je jouw ideeën kunt indienen. Dus: doe je mee?