HomeJOGG Schagen

JOGG Schagen

De gemeente Schagen is sinds 2014 aangesloten bij de landelijke aanpak van JOGG (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst). De reden hiervoor is dat de gemeente een gezonde leefstijl bij kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers wil stimuleren en versterken. Om dit te coördineren is een JOGG-regisseur aangesteld in dienst van Team Sportservice Noordkop.

De regisseur werkt samen met allerlei mensen en organisaties die om een kind of jongere heen (kunnen) staan. Hierbij kun je denken aan scholen, kinderopvang, peuterscholen, naschoolse opvang, sportverenigingen, jongerenwerk, huisartsen, jeugdverpleegkundigen, fysiotherapeuten en diëtisten.

Gezond eten en drinken

Gezamenlijk zetten wij ons in voor een gezondere leefstijl voor kinderen en jongeren. Hierbij staan gezond eten en drinken en genoeg bewegen voorop.

Bijna alle scholen doen mee

Inmiddels hebben meer dan 20 basisscholen verspreid over de verschillende kernen in de gemeente Schagen zich aangesloten bij de JOGG-aanpak. Op deze scholen is een waterbreak geïntroduceerd en is er meer aandacht voor de gezonde leefstijl. Ook diverse kinderopvang- en peuterspeelzaallocaties zijn aangesloten bij JOGG.

Water is de gewoonste zaak van de wereld

De ambitie van de JOGG-regisseur is om op zo veel mogelijk basisscholen kraanwater drinken en gezonde pauzehapjes te eten te bevorderen. De manier waarop overleggen we met de school. Dit kan met bijvoorbeeld water- of smaaklessen of middels informatie over een gezonde leefstijl aan de ouders. Ook op de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen wordt ingezet op een gezond voedingsbeleid en stelt JOGG leuke materialen beschikbaar. Zo leren kinderen dat water drinken de gewoonste zaak van de wereld is.

Voorbeelden

Voorbeelden zijn de DrinkWater-campagne op basisscholen en kinderopvang, een gezonde snack bij sport- en beweegactiviteiten, leerlingen op bezoek in de supermarkt, de gezondere sportkantine, smakelijke moestuinen bij de kinderopvang, samenwerking met PWN en InHolland-studenten en het inzetten van beweegboxen.

En je doet het beter op school

We willen de gezonde leefstijl bevorderen en meer bewustwording creëren van gezond beweeg- en eetgedrag bij kinderen (4 tot 12 jaar) en hun ouders. De kennis en ervaring over een gezonde leefstijl draagt bij aan de gezondheid van kinderen, het welbevinden en de schoolprestaties. Het biedt kinderen een betere basis voor hun verdere ontwikkeling.

Meer informatie

Bel 088 – 20 373 50 om meer te weten te komen over JOGG. Of neem contact op met de JOGG-regisseur Marijke de Wijs: mdewijs@teamsportservice.nl.

Nieuwsbrief

Lees hier de laatste nieuwsbrief. Je kunt je hier aanmelden voor de nieuwsbrief.