HomeJOGG Hollands Kroon

JOGG Hollands Kroon

De gemeente Hollands Kroon heeft zich in 2021 aangesloten bij de landelijke aanpak van JOGG (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst). De Noordkop-gemeente is de derde op rij die een gezonde leefstijl bij kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers wil stimuleren en versterken. De JOGG-regisseur coördineert dit vanuit een dienstverband bij Team Sportservice Noordkop.

De regisseur werkt daarvoor nauw samen met allerlei mensen en organisaties die om een kind of jongere heen (kunnen) staan. Hierbij kun je denken aan scholen, kinderopvang, peuterscholen, naschoolse opvang, sportverenigingen, jongerenwerk, huisartsen, jeugdverpleegkundigen, fysiotherapeuten en diëtisten.

Gezond eten en drinken

Gezamenlijk zetten wij ons in voor een gezondere leefstijl voor kinderen en jongeren. Hierbij staan gezond eten en drinken en genoeg bewegen voorop.

Op bezoek bij scholen

De JOGG-regisseur gaat met basisscholen verspreid over de verschillende kernen in de gemeente Hollands Kroon om tafel om de JOGG-aanpak uit te leggen. Daarbij kun je denken aan een waterbreak en meer aandacht voor de gezonde leefstijl. Ook diverse kinderopvang- en peuterspeelzaallocaties kunnen zich aansluiten bij JOGG.

Water is de gewoonste zaak van de wereld

De ambitie van de JOGG-regisseur is om op zoveel mogelijk basisscholen kraanwater drinken en gezonde pauzehapjes te bevorderen. De manier waarop overleggen we met de school. Dit kan met bijvoorbeeld water- of smaaklessen of middels informatie over een gezonde leefstijl aan de ouders. Ook op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen wordt ingezet op een gezond voedingsbeleid en stelt JOGG leuke materialen beschikbaar. Zo leren kinderen dat water drinken de gewoonste zaak van de wereld is.

Voorbeelden

Voorbeelden zijn de Drink-Watercampagne op basisscholen en kinderopvang, een gezonde snack bij sport- en beweegactiviteiten, leerlingen op bezoek in de supermarkt, de gezondere sportkantine, smakelijke moestuinen bij de kinderopvang, samenwerking met PWN en InHolland-studenten en het inzetten van beweegboxen.

En je doet het beter op school

We willen de gezonde leefstijl bevorderen en meer bewustwording creëren van gezond beweeg- en eetgedrag bij kinderen (4 tot 12 jaar) en hun ouders. De kennis en ervaring over een gezonde leefstijl draagt bij aan de gezondheid van kinderen, het welbevinden en de schoolprestaties. Het biedt kinderen een betere basis voor hun verdere ontwikkeling.

Meer informatie

Bel 088 – 20 373 50 om meer te weten te komen over JOGG. Of neem contact op met de JOGG-regisseur Jessica Glasbergen: jglasbergen@teamsportservice.nl.

Nieuwsbrief

Lees hier de nieuwsbrief. Ontvang je deze nog niet? Meld je dan aan.