HomeGastlessen andere sportaanbieders

Gastlessen andere sportaanbieders

We willen alle sportaanbieders de mogelijkheid geven een gastles te verzorgen tijdens een van onze reguliere gymlessen of het naschools aanbod in de gemeenten Schagen en Hollands Kroon. Door een gastles te geven kun je als vereniging of sportaanbieder leerlingen enthousiasmeren voor jouw sport. Ze maken kennis met de sport of activiteit en worden gestimuleerd lid te worden van jouw vereniging.

Hieronder zetten we de voorwaarden, vergoedingen en wat het de vereniging op kan leveren voor je op een rij.

Gastlessen bewegingsonderwijs

 

Onze voorwaarden:

 1. De trainer is gecertificeerd of gediplomeerd en bekwaam in trainingen geven in de betreffende sport voor de betreffende leeftijdscategorie en groepsgrootte
 2. Vindt de gastles plaats tijdens de gymles van een vakleerkracht van Team Sportservice, dan is de vakleerkracht verantwoordelijk en bewaakt de (pedagogische) veiligheid
 3. Vindt de gastles plaats tijdens een les van de groepsleerkracht, dan is de school verantwoordelijk voor bevoegd toezicht ter waarborging van de (pedagogische) veiligheid

Wat zetten we er tegenover?

De trainer mag leerlingen attent maken op een eventueel vervolgaanbod voor verdere kennismaking of lidmaatschap van de club.

 

Vervanging bewegingsonderwijs

 

Onze voorwaarden:

 1. De trainer is gecertificeerd of gediplomeerd en bekwaam in trainingen geven in de betreffende sport voor de betreffende leeftijdscategorie en groepsgrootte
 2. School is akkoord met de vervanging en verantwoordelijk voor bevoegd toezicht ter waarborging van de (pedagogische) veiligheid

Wat zetten we er tegenover?

 1. Vergoeding van € 40,- per klokuur
 2. Reiskostenvergoeding € 0,19/km
 3. De vereniging, club of sportschool mag reclame maken

 

Naschools aanbod

 

Onze voorwaarden:

 1. De trainer is gecertificeerd of gediplomeerd en bekwaam in trainingen geven in de betreffende sport voor de betreffende leeftijdscategorie en groepsgrootte
 2. De trainer of vereniging is verantwoordelijk voor de groep en (pedagogische) veiligheid

Wat zetten we er tegenover?

 1. Het uurtarief wordt in overleg met Team Sportservice vastgesteld. De activiteiten moeten kostendekkend kunnen plaatsvinden door een eigen bijdrage van de deelnemers. Voor de activiteit wordt daarom, afhankelijk van de hoogte van de kosten, met een minimumaantal deelnemers gewerkt. Na sluiting van de inschrijftermijn is pas duidelijk of de activiteit doorgaat. Team Sportservice is verantwoordelijk voor de werving van deelnemers
 2. De vereniging, club of sportschool mag reclame maken en een vervolgaanbod aanbieden

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Freek de Kort via fdekort@teamsportservice.nl, Remy Kluvers rkluvers@teamsportservice.nl of bel 0224 – 214 774.