HomeGastlessen andere sportaanbieders

Gastlessen andere sportaanbieders

We willen alle sportaanbieders de mogelijkheid geven een gastles te verzorgen tijdens een van onze reguliere gymlessen of het naschools aanbod in de gemeenten Schagen, Den Helder en Hollands Kroon. Door een gastles te geven kun je als vereniging of sportaanbieder leerlingen enthousiasmeren voor jouw sport. Ze maken kennis met de sport of activiteit en worden gestimuleerd lid te worden van jouw vereniging.

Hieronder zetten we de voorwaarden, vergoedingen en wat het je vereniging op kan leveren voor je op een rij.

Gastlessen bewegingsonderwijs

Onze voorwaarden:

 1. De trainer is gecertificeerd of gediplomeerd en bekwaam in trainingen geven in de betreffende sport voor de betreffende leeftijdscategorie en groepsgrootte
 2. Vindt de gastles plaats tijdens de gymles van een vakleerkracht van Team Sportservice, dan is de vakleerkracht verantwoordelijk en bewaakt de (pedagogische) veiligheid
 3. Vindt de gastles plaats tijdens een les van de groepsleerkracht, dan is de school verantwoordelijk voor bevoegd toezicht ter waarborging van de (pedagogische) veiligheid

Wat zetten we ertegenover?

De trainer maakt leerlingen attent op een eventueel vervolgaanbod voor verdere kennismaking of lidmaatschap van de club.

Vervanging bewegingsonderwijs

Onze voorwaarden:

 1. De trainer is gecertificeerd of gediplomeerd en bekwaam in trainingen geven in de betreffende sport voor de betreffende leeftijdscategorie en groepsgrootte
 2. School is akkoord met de vervanging en verantwoordelijk voor bevoegd toezicht ter waarborging van de (pedagogische) veiligheid

Wat zetten we er tegenover?

 1. Vergoeding van € 40,- per klokuur
 2. Reiskostenvergoeding € 0,19/km
 3. De vereniging, club of sportschool maakt reclame voor de eigen sport en activiteiten.

Naschools aanbod

Onze voorwaarden:

 1. De trainer is gecertificeerd of gediplomeerd en bekwaam in trainingen geven in de betreffende sport voor de betreffende leeftijdscategorie en groepsgrootte
 2. De trainer of vereniging is verantwoordelijk voor de groep en (pedagogische) veiligheid

Wat zetten we er tegenover?

 1. Het uurtarief wordt vastgesteld in overleg met Team Sportservice. De activiteiten moeten kostendekkend kunnen plaatsvinden door een eigen bijdrage van de deelnemers. Voor de activiteit wordt daarom met een minimumaantal deelnemers gewerkt, afhankelijk van de kosten. Na sluiting van de inschrijftermijn is pas duidelijk of de activiteit doorgaat. Team Sportservice is verantwoordelijk voor de werving van deelnemers
 2. De vereniging, club of sportschool maakt reclame en biedt vervolgaanbod aan.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Freek de Kort via fdekort@teamsportservice.nl of Wilco Kenter wkenter@teamsportservice.nl of bel 088 – 20 373 50.