Sportakkoord Krimpenerwaard

Heb je een goed en/of vernieuwend sportinitiatief en wil je hier ondersteuning bij vanuit het lokaal sportakkoord, vraag hier het stimuleringsbudget aan.

 

Aanvragen

Het Krimpenerwaardse Sportakkoord geeft een extra impuls aan de lokale sport. Sportaanbieders, welzijnsorganisaties, het onderwijs, de gemeente en Team Sportservice hebben samen afspraken gemaakt, zodat vernieuwende initiatieven en vormen van samenwerking in de gemeente kunnen worden opgezet. Zo houden we bewoners van de Krimpenwaard een leven lang in beweging, versterken we sportaanbieders en zorgen we voor een aantrekkelijk en gevarieerd beweegaanbod. 

Met het Sportakkoord kan je als organisatie op twee manieren ondersteuning krijgen. Je kan voor jouw initiatief stimuleringsbudget aanvragen. Hieronder hebben we enkele tips, voorwaarden en praktijkvoorbeelden geplaatst ter inspiratie. Neem deze eerst door. Zo vergroot je de kans dat jouw aanvraag wordt goedgekeurd. Daarnaast kan je als sportaanbieder een beroep doen op één van de vele services. Denk bijvoorbeeld aan een cursus coachen vanuit pedagogisch perspectief of een begeleidingstraject voor ledenbehoud en -werving. Deze services zijn grotendeels kosteloos voor aanbieders die aangesloten zijn bij een bond van de NOC*NSF. Ben je benieuwd welke service jouw sportclub op weg gaat helpen? Neem dan contact op met verenigingsadviseur Annejan Alberts. 

 

Waar let de stuurgroep op bij jouw subsidieaanvraag? 

Als je een goed idee of initiatief hebt, kan je aanvraag doen voor stimuleringsbudget. Vervolgens beoordeelt een stuurgroep van lokale samenwerkingspartners de aanvraag. Jouw voorstel dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

 • Het project sluit aan bij één van de twaalf ambities uit het Sportkakkoord. 
 • Het project zet aan tot samenwerking tussen (maatschappelijke) partijen. Denk hierbij aan meerdere sportaanbieders, scholen, welzijnsorganisaties, wijkcentra en/of andere organisaties waardoor de doelgroep bereikt wordt. 
 • Het project is een aanvulling op het bestaande sportaanbod. Aanvragen voor bestaand aanbod worden niet goedgekeurd. 
 • Het project is duurzaam van karakter. Denk bij jouw aanvraag na hoe het initiatief structureel verankerd kan worden binnen de organisatie en/of hoe jouw idee aanzet tot het structureel laten sporten en bewegen van de doelgroep. 
 • In de aanvraag wordt kort en bondig beschreven hoe en wanneer het actiepunt wordt gerealiseerd 
 • Als aanvrager draag je door eigen inzet en/of middelen zelf ook actief bij aan het project. Hetzelfde geldt voor andere organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering.

Jouw aanvraag maakt extra kans als je rekening houdt met de volgende punten: 

 • Het project komt tegemoet aan meerdere ambities. 
 • Het project is gericht op diverse doelgroepen 
 • Het project is gericht op doelgroepen die achterblijven in hun sportdeelname. Denk bijvoorbeeld aan kinderen uit arme gezinnen, 55+ers of mensen met een beperking. 

Enkele praktijkvoorbeelden 

Twijfel je of jouw idee of initiatief kans maakt op stimuleringsbudget? We hebben ter inspiratie enkele praktijkvoorbeelden op een rij gezet. 

   • Zwemactiviteiten voor mensen met beperking. Zwemschool Alles is Anders ontwikkelt samen met buitenzwembad De Baan speciaal aanbod voor mensen met een beperking. Zo maakt deze doelgroep kennis met de verschillende mogelijkheden binnen de zwemsport. 
   • Krimpenerwaardse Tennisverenigingen. De tien Krimpenerwaardse tennisverenigingen zijn verenigd binnen één coöperatie. Vanuit die gezamenlijke coöperatie zijn tal van initiatieven aangejaagd, zoals de Vriendjesmaand om tennis in alle woonkernen een keer op school aan te bieden. Lees hier meer over de samenwerking. 
   • Walking Tennis. TV Stolwijk heeft plannen gemaakt om walking tennis op hun club aan te bieden. Zo wordt tennis toegankelijker voor mensen met een verminderde mobiliteit. Meer informatie over walking sports en de mogelijkheden voor jouw sport lees je hier. 

Vragen? 

Heb je hulp nodig bij het aanvragen van stimuleringsbudget? Wil je weten met wie je kan samenwerken? Of wil je een beroep doen op één van de 250 services uit het Sportakkoord? Neem dan contact op met verenigingsadviseur Annejan Alberts. 

 

Annejan Alberts

Aalberts@teamsportservice.nl

T +31 6 14027674