HomeSportakkoord Krimpenerwaard

Sportakkoord Krimpenerwaard

Sport akkoord vastgesteld

Het sportakkoord bestaat uit twee delen: de ambities en de acties. De concepten van beide documenten zijn aangepast en nu definitief vastgesteld.  Bijna 60 sportorganisaties en maatschappelijke instellingen hebben aangegeven dat zij de geformuleerde ambities onderschrijven en zich kunnen vinden in de bijbehorende actiepunten.

Sportakkoord werkgroepen

Vanaf 14 april nodigen wij de aanbieders en partners graag uit om aan te sluiten bij diverse online sportakkoord werkgroepen. Tijdens deze werkgroepen gaan we met elkaar sparren over eventuele acties en samenwerkingen voor 2021.

Stimuleringsbudget

Organisaties die meedoen aan het sportakkoord en actief bijdragen aan de realisatie van een of meer actiepunten kunnen daarbij ondersteuning krijgen, dat kan zowel in geld als in diensten. Er kan een stimuleringsbudget van €250 tot €2.500 worden aangevraagd.

Let op! Er kan ook geld worden aangevraagd voor nieuwe initiatieven die inspelen op de nood die is ontstaan door de Corona-crisis. Deze aanvragen worden tussentijds en met voorrang behandeld.

Waarom een sportakkoord

Sport is leuk en goed. Gelet op de grote maatschappelijke betekenis van sport en het feit dat de sport onder druk staat zou het eigenlijk heel vanzelfsprekend moeten zijn dat sportaanbieders intensief samenwerken met elkaar en met maatschappelijke organisaties en instellingen.

Helaas is dat (nog) lang niet overal het geval. Om daar verandering in te maken stimuleren wij sportorganisaties en maatschappelijke organisaties om afspraken te maken voor nieuwe initiatieven en vormen van samenwerking.