HomeSpelregels aanvragen Sportakkoord

Spelregels aanvragen Sportakkoord

  • Samenwerken met minimaal één andere partij/organisatie is een voorwaarde.
  • Minimaal één van de samenwerkende partijen is al actief in Krimpenerwaard.
  • Minimaal één van de samenwerkende partijen is een sport- of beweegaanbieder en/of sport- of beweegprofessional.
  • Er moet aantoonbaar draagvlak zijn bij de uit te voeren en/of betrokken organisaties en/of binnen het betreffende domein of domeinen. Dit blijkt o.a. uit het mede ondertekenen van de projectaanvraag door de samenwerkingspartner(s).
  • Indieners van projectaanvragen hebben het ‘Kracht van Sport’ akkoord ondertekend of zullen dit ondertekenen. Daarnaast sluiten zij aan bij Sportakkoord bijeenkomsten om met andere van gedachten te wisselen over hun plan en na indiening hun ervaringen te delen.
  • Het kernteam kan de aanvrager(s) verzoeken om extra informatie aan te leveren en/of een mondelinge toelichting op de aanvraag te geven. De aanvrager dient hier binnen twee weken op te reageren.
  • Er wordt per activiteit/project éénmalig budget verstrekt.
  • Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken of beroep aan te tekenen.
  • Afgewezen aanvragen kunnen na verwerking van de feedback van het kernteam één keer opnieuw worden ingediend in een volgende aanvraag­periode.