HomeNieuwsInzamelsysteem Afvalfonds ook open voor verenigingen

Inzamelsysteem Afvalfonds ook open voor verenigingen

Vanaf vandaag tot en met 18 mei kunnen verenigingen zich bij Stichting Afvalfonds Verpakkingen aanmelden als ze plastic, drankenkartons en glazen verpakkingen gescheiden willen aanbieden. Als ook verenigingen afval gescheiden gaan inleveren dan brengt dat ons een flink stuk rapper op weg naar ‘Nederland circulair in 2050’. 

Verenigingen kunnen zich vanaf 30 maart online aanmelden op www.afvalgoedgeregeld.nl om met ingang van 1 januari 2023 hun verpakkingsafval gescheiden te laten ophalen. Ze mogen plastic, drankenkartons en glazen verpakkingen aanbieden. De kosten voor transport en alle stappen daarna, zoals de sortering en recycling, neemt het Afvalfonds voor haar rekening. Zo moet het verenigingen makkelijk gemaakt worden verpakkingen, die bijvoorbeeld worden weggegooid bij consumptie in de sportkantine of de horeca, in het vervolg gescheiden aan te bieden voor recycling.

Eerder deze maand maakte het Afvalfonds al bekend het gratis inzamelsysteem te introduceren voor de 6.700 basisscholen die Nederland telt. “Het is goed dat basisschoolleerlingen op jonge leeftijd meer leren over de waarde van afval, dat is ontzettend belangrijk voor de toekomst van onze circulaire economie”, stelde Hester Klein Lankhorst, directeur van Afvalfonds Verpakkingen toen. Het Afvalfonds ziet echter dat mensen er steeds meer waarde aan hechten ook op andere plaatsen hun afval te kunnen scheiden. Dat is nu lang niet altijd mogelijk. Het nieuwe inzamelsysteem moet daar verandering in brengen.

Minder afhankelijk van olie

“Met het nieuwe inzamelsysteem zorgen we ervoor dat er nog meer wordt gerecycled, zodat dit weer kan worden gebruikt als grondstof voor nieuwe verpakkingen of producten”, zegt Klein Lankhorst nu. Volgens haar is dat belangrijk in een tijd waarin grondstoffen steeds schaarser worden. “We willen minder afhankelijk worden van olieproducerende landen. En we zorgen ervoor dat we tot de koplopers van Europa blijven behoren: nu al wordt in Nederland 82 procent van alle verpakkingen gerecycled, dat wordt met ons inzamelsysteem dus nog meer. Bovendien levert de recycling van elke kilo plastic verpakkingen een CO2-besparing van tweeënhalve kilo op.”

Op dit moment wordt al 368 kiloton plastic verpakkingen gerecycled in Nederland. Naar verwachting komen er nog 50 tot 100 kiloton plastic verpakkingen en drankenkartons in scholen, bedrijven en sportverenigingen bij het restafval terecht. Hoe meer deze organisaties gebruik gaan maken van het recyclesysteem, hoe meer er gerecycled kan worden.

Naar concrete afspraken

Verenigingen kunnen zich de komende zeven weken lang aanmelden voor het inzamelsysteem van het Afvalfonds. “Na de inschrijfperiode gaan we de balans opmaken”, zegt Klein Lankhorst. “Hoeveel interesse is er in bron-scheiden? We hebben uiteraard al met de markt gesproken, maar na de aanmeldperiode gaan we concrete afspraken maken over hoe we de inzameling organiseren.”

0
YOUR CART
  • No products in the cart.