HomeVoorwaarden tegemoetkoming

Voorwaarden tegemoetkoming

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming zwemles voor kinderen met een beperking, zijn:

  • Het kind is tussen de 0 en 18 jaar oud. 
  • Het kind moet vanwege een beperking speciaal zwemonderwijs volgen. Dit is door de zwemlesaanbieder bevestigd. 
  • De zwemles mag in een zwembad dat buiten de gemeente Krimpenerwaard is gevestigd, plaatsvinden. 
  • De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de kosten van de zwemlessen, met een maximum van 750 euro.  
  • De tegemoetkoming kan slechts eenmalig worden toegekend en is niet jaarlijks terugkerend. 
  • De tegemoetkoming kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend. 
  • Wanneer het kind aan de voorwaarden van beide regelingen voldoet kan de tegemoetkoming vanuit de regeling ‘zwemles voor kinderen met een beperking’ worden aangevraagd naast een ‘reguliere’ aanvraag bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur.