Sportakkoord Krimpenerwaard

 

 

Er is nog €30.024,85 over!

Doe hier jouw aanvraag

Aanvragen

 

Het Krimpenerwaardse Sportakkoord is opgericht om de lokale sport te versterken en de maatschappelijke kracht van sport te benutten. Sportaanbieders, welzijnsorganisaties, het onderwijs, de gemeente en Team Sportservice hebben samen afspraken gemaakt, zodat vernieuwende initiatieven en vormen van samenwerking in de gemeente kunnen worden opgezet. Zo houden we bewoners van de Krimpenerwaard een leven lang in beweging, versterken we sportaanbieders en zorgen we voor een aantrekkelijk en gevarieerd beweegaanbod.

Stimuleringsbudget

Als je een goed initiatief hebt, kan je aanspraak maken op stimuleringsbudget. Dat budget is ervoor bedoeld om jouw initiatief op te kunnen zetten. Hieronder hebben we belangrijke

randvoorwaarden, tips en praktijkvoorbeelden geplaatst. Neem deze eerst door. Zo vergroot je de kans dat jouw aanvraag wordt goedgekeurd. Twijfel je hierna nog steeds of jouw initiatief kans maakt op budget? Neem dan contact op met de buurtsportcoach bij jouw in de buurt. Zij geven je graag vrijblijvend advies.

Waar wordt op gelet bij jouw subsidieaanvraag? 

Een stuurgroep van lokale samenwerkingspartners beoordeelt jouw aanvraag. Het voorstel dient in ieder geval aan de volgende randvoorwaarden te voldoen:

 • Het initatief sluit aan bij één van de twaalf ambities uit het Krimpenerwaardse Sportkakkoord.
 • Het initatief zet aan tot samenwerking tussen lokale (maatschappelijke) partijen. Denk hierbij aan sportaanbieders, scholen, welzijnsorganisaties, wijkcentra en/of andere organisaties waardoor de doelgroep bereikt wordt.
 • Indien het initiatief een vorm van sport- of beweegaanbod is, dan gaat het om een aanvulling op het bestaande sportaanbod. Aanvragen voor bestaand aanbod worden niet goedgekeurd.
 • Het initaitef is duurzaam van karakter. Denk bij jouw aanvraag na hoe het idee ook na het toekennen van het budget .
 • In de aanvraag wordt kort en bondig beschreven hoe en wanneer het actiepunt wordt gerealiseerd.  
 • Als aanvrager draag je door eigen inzet en/of middelen zelf ook actief bij aan het project. Hetzelfde geldt voor andere organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering.

Jouw aanvraag maakt extra kans als je rekening houdt met de volgende punten:

 • Het initiatief tegemoetkomt aan meerdere ambities.
 • Het initiatief is gericht op diverse doelgroepen.
 • Het initiatief is gericht op doelgroepen die achterblijven in hun sportdeelname. Denk bijvoorbeeld aan kinderen uit arme gezinnen, 55+ers of mensen met een beperking.

Geslaagde praktijkvoorbeelden

Zij gingen jouw voor! Hieronder vind je enkele geslaagde voorbeelden die dankzij het stimuleringsbudget van het Krimpenerwaardse Sportakkoord realiteit zijn geworden.

 • Zwemactiviteiten voor mensen met beperking. Zwemschool Alles is Anders ontwikkelt samen met buitenzwembad De Baan speciaal aanbod voor mensen met een beperking. Zo maakt deze doelgroep kennis met de verschillende mogelijkheden binnen de zwemsport.
 • Krimpenerwaardse Tennisverenigingen. De tien Krimpenerwaardse tennisverenigingen zijn verenigd binnen één coöperatie. Vanuit die gezamenlijke coöperatie zijn tal van initiatieven aangejaagd, zoals de Vriendjesmaand om tennis in alle woonkernen een keer op school aan te bieden. Lees hier meer over de samenwerking.
 • Walking Tennis. TV Stolwijk heeft plannen gemaakt om walking tennis op hun club aan te bieden. Zo wordt tennis toegankelijker voor mensen met een verminderde mobiliteit. Meer informatie over walking sports en de mogelijkheden voor jouw sport lees je hier.

Vragen? 

Heb je hulp nodig bij het aanvragen van stimuleringsbudget? Wil je weten met wie je kan samenwerken? Neem dan contact op met de buurtsportcoach bij jouw in de buurt.