HomeMove Mates

Move Mates

Move Mates stimuleert kinderen om in beweging te komen. Het zorgt voor een pauze vol beweging, plezier en persoonlijke ontwikkeling. Door leerlingen uit groep 7 op te leiden tot speelpleincoaches en het beschikbaar stellen van speelpleinkaarten worden pauzes weer leuk voor ieder kind. En door meer beweegmogelijkheden, structuur en regels op het schoolplein ontstaan minder conflicten. De speelpleincoaches ontwikkelen zich sterk op sociaal en organisatorisch gebied.

Ook weer leuke pauzes voor ieder kind?

Factoren die het speelgedrag van kinderen op het schoolplein kunnen beïnvloeden:

 • Leerkrachten, overblijfouders en TSOmedewerkers houden zich bezig met toezichthouden, maar niet met het stimuleren van beweging. Dit is echter wel een wens van veel scholen.
 • Leerlingen geven aan dat er te weinig en/of incompleet spelmateriaal is.
 • De beschikbare ruimte om te spelen varieert sterk per school.

Doelen van Move Mates

Binnen Move Mates worden kinderen opgeleid tot speelpleincoach. Veel scholen hebben de wens om ook op het schoolplein bewegen te stimuleren, maar hebben daarvoor niet de juiste mensen in huis. Tegelijkertijd hebben ze te kampen met conflicten in de pauze. Met Move Mates zijn beide problemen verleden tijd. Leerlingen uit groep 7 of 8 bedenken en begeleiden beweegactiviteiten en kunnen hierbij speciale speelpleinkaarten gebruiken. Er ontstaat nieuwe interactie tussen jong en oud, waarbij niemand meer buitenspel hoeft te staan.

Inhoud  van Move Mates

 • Verveling van kinderen tegengaan en bewegen stimuleren.
 • Talentontwikkeling voor de leerlingen uitgroep 7. Zij leren verantwoordelijkheden te dragen en jongere kinderen te begeleiden.
 • Leerlingen uit groep 7 leren voor een groep te spreken en een spel voor te bereiden, uit te leggen en te leiden. Het zelfvertrouwen groeit.
 • Het aantal conflicten op het schoolplein terugdringen en (nieuwe) interactie tussen jongere en oudere kinderen.

Move Mates: Speelpleincoaches

Leerlingen uit groep 7 spelen een belangrijke rol als speelpleincoach. Hiervoor krijgen zij van de buurtsportcoach van Team Sportservice een opleiding, bestaande uit één theorieles, drie praktijklessen en één evaluatieles. Ze leren spelactiviteiten op te zetten, leerlingen te betrekken en te handelen bij conflictsituaties. Na de theorieles en tweepraktijklessen gaan de speelpleincoaches ‘stagelopen’ op het plein. De buurtsportcoach komt langs om hen te coachen en feedback te geven. De speelpleincoaches die het traject hebben afgerond, krijgen een certificaat.

Per pauze zijn, afhankelijk van de beschikbare ruimte op het schoolplein, drie tot vier speelpleincoaches actief. Speelpleincoaches zijn herkenbaar aan de speelpleincoachhesjes die zij dragen. Zij leiden activiteiten, stimuleren kinderen om mee te doen en vormen het aanspreekpunt voor leerlingen die daaraan deel willen nemen. Leerkrachten, TSO-medewerkers en overblijfouders ondersteunen de speelpleincoaches, bijvoorbeeld bij conflictsituaties.

Speelpleinkaarten

Deelnemende scholen ontvangen een set speelpleinkaarten, waarop beweegactiviteiten op een eenvoudige manier staan uitgelegd. De activiteiten op de speelpleinkaarten worden door de buurtsportcoach en in de gymles behandeld, zodat leerlingen de activiteiten in de pauze makkelijker zelfstandig kunnen uitvoeren.

De school zorgt voor:

 • Een contactpersoon/coördinator
 • Beschikbare tijd voor het opleiden van de leerlingen van groep 7
 • Behandeling van de speelpleinkaarten tijdens de gymles
 • Sport- en spelmateriaal
 • Een bijdrage aan de evaluatie

Continuïteit

Het is mogelijk dat de buurtsportcoach van Team Sportservice het volgende schooljaar langskomt om in een afgeslankt traject nieuwe speelpleincoaches op te leiden. Bij dit traject spelen de huidige speelpleincoaches en leerkrachten een belangrijke rol. Hierdoor is de continuïteit van het project jaarlijks gegarandeerd.

Communicatie

De buurtsportcoach communiceert met de contactpersoon, die op zijn of haar beurt zorgt voor het informeren van collega’s, leerlingen en ouders. Team Sportservice besteedt via persberichten en sociale media aandacht aan het project. Ook zijn zij het hele schooljaar bereikbaar voor vragen van en ondersteuning aan deelnemende scholen.

FC Utrecht

FC Utrecht is supporter van Move Mates en brengt dat binnen het project tot uiting.

Extra informatie

Onze buurtsportcoach communiceert met de contactpersoon, die op zijn of haar beurt zorgt voor het informeren van collega’s, leerlingen en ouders. Hiervoor wordt kant-en-klare informatie bij de contactpersoon aangeleverd. Wij besteden via persberichten en sociale media aandacht aan het project. Ook zijn wij het hele schooljaar bereikbaar voor vragen en ondersteuning.