HomeNieuwsMove Mates op de Ireneschool

Move Mates op de Ireneschool

Deze week is het project Move Mates gestart op de Ireneschool. In dit project worden leerlingen uit groep 7 opgeleid tot speelpleincoaches, die alle andere kinderen stimuleren om in beweging te komen. De speelpleincoaches bedenken en begeleiden beweegactiviteiten en kunnen hierbij speciale speelpleinkaarten gebruiken. Er ontstaat nieuwe interactie tussen jong en oud, waarbij niemand meer buitenspel hoeft te staan. Move Mates zorgt voor een pauze vol beweging, plezier en persoonlijke ontwikkeling!

Speelpleincoaches

De leerlingen uit groep 7 van de Ireneschool krijgen van de buurtsportcoach van Team Sportservice Krimpenerwaard een opleiding. Binnen een aantal lessen leren de leerlingen spelactiviteiten op te zetten, anderen te betrekken en te handelen bij conflictsituaties. Na de theorieles en tweepraktijklessen gaan de speelpleincoaches ‘stagelopen’ op het plein. De speelpleincoaches die het traject hebben afgerond, krijgen een certificaat. De speelpleincoaches zijn op het plein herkenbaar aan de speelpleincoach-hesjes die zij dragen. Zij leiden in kleine groepjes activiteiten en vormen het aanspreekpunt voor leerlingen die daaraan deel willen nemen.