HomeNieuwsGeen geld voor sport of cultuur? Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur helpt!

Geen geld voor sport of cultuur? Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur helpt!

De gemeente Krimpenwaard start in 2022 met een pilot in samenwerking met het Volwassenenfonds Sport Cultuur om iedereen toegang te geven tot sport en cultuur. Volwassenen met een laag inkomen kunnen vanuit het fonds een bijdrage aanvragen van € 250,- voor deelname aan sport en cultuur. 

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur ondersteunt volwassenen met een laag inkomen om mee te doen aan sport en cultuuractiviteiten. Het fonds betaalt voor deze volwassene de kosten rechtstreeks aan de sportvereniging of cultuurinstelling.  

De tussenpersoon vraagt de vergoeding aan
Er kan een bijdrage van maximaal € 250,- worden aangevraagd voor deelname aan sport en cultuuractiviteiten zoals voetbal, fitness, zwemmen, dansen of muziekles. Een aanvraag kan worden ingediend door een tussenpersoon die vanuit zijn werkzaamheden in contact staat met de volwassene. Voorbeelden hiervan zijn een schulddienstverlener, maatschappelijk werker of een buurtsportcoach. Zij kunnen zich aanmelden als intermediair en voor inwoners een aanvraag indienen.
 

We zoeken nog intermediairs! Werkt u met inwoners die weinig geld te besteden hebben? Meldt u zich dan aan als tussenpersoon op www.volwassenfonds.nl.

“Belangrijk voor gezond en gelukkig leven” 

De gemeente Krimpenerwaard start met een pilot van een jaar met het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Stefan Hagebeek, coördinator van het fonds kijkt uit naar de samenwerking: “Het Volwassenenfonds gelooft dat sport en cultuur bijdraagt aan een gezond en gelukkig leven. We willen dit voor iedereen mogelijk maken, ook als er thuis minder geld is. Nu de gemeente is aangehaakt kunnen we ook inwoners uit de gemeente Krimpenerwaard ondersteunen. Geweldig!” 

“Sport en cultuur toegankelijk voor alle inwoners uit Krimpenerwaard” 

In de gemeente Krimpenerwaard leven zo’n 2.600 inwoners rond het sociaal minimum. Voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen werken we al een aantal jaar samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Maar voor volwassenen bestond deze mogelijkheid nog niet. Deelnemen aan sport en cultuur is daarom vaak niet mogelijk voor deze groep, omdat hier geen geld voor is. Wethouder Jan Vente: “Corona laat zien hoe belangrijk een gezonde leefstijl is voor uw gezondheid, zowel lichamelijk als mentaal. Deelnemen aan sport en cultuur draagt hier aan bij en daarom willen we dit voor iedereen bereikbaar maken. De samenwerking met het Volwassenenfonds Sport & Cultuur maakt dit nu mogelijk.”

Kijk ook op www.volwassenenfonds.nl
Wilt u gebruik maken van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur? Of wil u graag iemand wijzen op de mogelijkheden van het fonds? Kijk op www.volwassenenfonds.nl voor meer informatie.