HomeDe uitvoering

De uitvoering

Wanneer de ambities van het sportakkoord zijn onderschreven en de actiepunten zijn vastgesteld, is het tijd voor de uitvoering. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle bij het akkoord betrokken organisaties en instellingen. De partners zijn immers allemaal een inspanningsverplichting aangegaan om de ambities en acties te realiseren.

Inspanningsverplichting

Deelname aan het sportakkoord brengt voor de betrokken partijen geen juridisch afdwingbare verplichtingen met zich mee, maar is ook niet vrijblijvend. Door in te stemmen met de actiepunten waarbij zij expliciet worden genoemd, gaan de partners een inspanningsverplichting aan. M.a.w. de partners beloven elkaar om zich in te spannen om die actiepunten te realiseren, of daaraan bij te dragen.

Lokale coördinatie en ondersteuning

Team Sportservice Krimpenerwaard vervult een coördinerende rol bij de uitvoering van het sportakkoord. Annejan Alberts en Gert-Jan Klop zorgen waar nodig en mogelijk voor ondersteuning van de partners bij de realisatie van actiepunten.

Monitoring

Om ervoor te zorgen dat alles niet blijft steken in goede voornemens zullen de partners meewerken aan de monitoring van de verschillende actiepunten. Zij zullen informatie opvragen over de voortgang van de acties die zij in het kader van het sportakkoord ondernemen. Daardoor kan op de website van het sportakkoord verslag worden gedaan van de vorderingen.