HomeZorgsignalen

Zorgsignalen

Als vrijwilliger op een sportvereniging zie je veel kinderen. Elke week staan ze bij je op het veld of in de zaal. Het kan zijn dat je iets ziet waarvan je denkt ‘gaat dat nou wel helemaal goed?’. Kinderen die regelmatig geen schone sportkleding hebben, niet hebben ontbeten of kinderen die er verwaarloosd uitzien. Misschien maak je je zorgen als je hoort hoe een ouder tegen zijn kind praat of als een kind dingen zegt waar je van schrikt. Dit zijn zorgsignalen.

Onderbuikgevoel of twijfels

Je ziet het, je vraagt je af of het wel normaal is of je maakt je zorgen, maar wat moet je er verder mee? Je wilt het zeker niet erger maken door je er teveel mee te bemoeien, er iets over te zeggen of een (valse) beschuldiging te doen. Vaak kiezen vrijwilligers ervoor om nog even af te wachten of om het zelf een beetje op te lossen, door bijvoorbeeld het kind wat eten of een schoon shirt te geven. Dit is goed bedoeld, maar het gedrag of de signalen die jou zorgen baart, zijn vaak tekenen dat het thuis niet lekker gaat. Ervaring leert dat wanneer zorgen op de juiste manier worden besproken met een ouder/verzorger, deze vaak heel blij zijn dat er aandacht is voor hun kind en er eventueel hulp ingeschakeld kan worden.

Wat kun je doen bij lichte of middelgrote zorgsignalen?

Wat je wilt, is dat het kind en de ouder(s)/verzorger(s) geholpen worden als dat nodig is. Maar wat kan jij als vrijwilliger doen? Zoek uit of de vereniging een vertrouwenscontactpersoon (VCP) heeft. Deze is vaak op de website te vinden. Heeft de vereniging geen VCP, bel dan voor advies naar één van de sociaal makelaars van Meerwaarde of naar Veilig thuis (0800-2000). Dit kan ook anoniem. Bij een VCP of sociaal makelaar kun je je zorgen bespreken. Tijdens dit gesprek spiegel je je bevindingen en kijk je samen wat eventuele vervolgstappen kunnen zijn.

De sociaal makelaars van MeerWaarde bereik je telefonisch via het algemene nummer van MeerWaarde (023 – 569 88 88) of via de e-mail. Meer informatie over MeerWaarde vind je op de website van MeerWaarde.

Acute zorgen

Per jaar zijn zo’n 120.000 kinderen, tussen 0-17 jaar, slachtoffer van kindermishandeling.  Dit komt neer op 1 leerling per klas of 1 kind per twee elftallen. Is een (thuis-)situatie zo onveilig dat je een jeugdlid niet naar huis wilt laten gaan? Bel dan direct met de politie op 112 of 0900-8844 of bel Veilig Thuis 0800-2000. Deze nummers zijn gratis en 24 uur per dag bereikbaar. Zij helpen jou bij de te nemen stappen en nemen de zorg van je over. Zijn er acute zorgen specifiek met betrekking tot seksueel misbruik? Bel dan direct naar 0900-8844 en vraag naar de zedenpolitie. Zij kunnen jou snel en passend adviseren.

0
YOUR CART
  • No products in the cart.