HomeVerduurzamen Sportaccommodatie

Verduurzamen Sportaccommodatie

Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA)

De subsidieplafonds voor 2023 voor de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) en de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) zijn bekendgemaakt. Voor de Regeling specifieke uitkering stimulering sport is voor 2023 een bedrag van € 184 miljoen beschikbaar. Voor de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) gaat het om € 77 miljoen.

Meer informatie vind je op sportsubsidie.nl.

Energieloket Haarlemmermeer

NMCX Centrum voor Duurzaamheid is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor het verduurzamen van de dagelijkse woon-, werk- en leefomgeving van (de ruime regio rond) Haarlemmermeer. NMCX organiseert een breed scala aan activiteiten voor bewonersscholen en bedrijven op het gebied van natuur en milieu, energie, grondstoffen, water en voedsel. NMCX is ook hét loket voor iedereen die vragen of ideeën heeft op het gebied van duurzaamheid.

Op de website van Energieloket Haarlemmermeer vind je informatie en activiteiten gericht op het verduurzamen van (sport)accommodaties

Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

Sinds 21 maart 2023 is de TEK-regeling (regeling tegemoetkoming energiekosten) opengesteld. Ook sportverenigingen kunnen van deze regeling gebruik maken. De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen (waaronder ook verenigingen en stichtingen worden verstaan) waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. Dan kan met terugwerkende kracht subsidie aangevraagd voor de periode van 1 november 2022 tot 31 december 2023.

Meer informatie vind je op sportsubsidie.nl

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Onder bepaalde voorwaarden kunnen sportverenigingen gebruik maken van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor zakelijke gebruikers. ISDE subsidieert de aankoop van (hybride) warmtepompen, zonneboilers, zonnepanelen en kleine windturbines. De subsidie voor zonnepanelen en kleine windturbines loopt nog tot en met 31 december 2023.

Meer informatie vind je op sportsubsidie.nl

Vragen

Heb je vragen over het verduurzamen van jouw sportaccommodatie of wil je hulp bij het aanvragen van een subsidie. Neem contact op met Wouter van der Vegt via e-mail.

Subsidies en fondsen

Op zoek naar andere subsidies en fondsen? Kijk dan op onze pagina ‘Subsidies en Fondsen’

0
YOUR CART
  • No products in the cart.